Lietuvių ir latvių kalbų deminutyvai kalbėjimo situacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių kalbų deminutyvai kalbėjimo situacijoje
Alternative Title:
Diminutives of the Lithuanian and Latvian Languages in Speech Situations
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTDeminutyvai, taip pat kaip ir kiti kalbos vienetai, vartojami įvairiose kalbėjimo situacijose. Kalbėjimo situacija, t.y sąlygos, kuriomis vyksta kalbinis bendravimas, yra vienas iš kalbinio akto faktorių. Teksto (kalbėjimo) kūrimo sąlygų pagrindu išskirta keletas charakterizuojančių deminutyvų vartojimo žodžių darybai atvejų: 1) nėra būdingas aiškus vertinimas, deminutyvai pabrėžia tik tai, kad asmuo, daiktas yra mažas, smulkus; 2) kalbėjimo situacijoje atsiskleidžia deminutyvu išreikštas teigiamas vertinimas; 3) kontekstas pabrėžia, sustiprina deminutyvu išreikštą neigiamą vertinimą; 4) daiktavardinis deminutyvas yra augmentas, t.y. pabrėžia apibūdinamo objekto didumą, intensyvumą. Išanalizavus lietuvių ir latvių kalbos deminutyvų pavyzdžius, galima daryti išvadą, kad jie yra vartojami skirtingose kalbėjimo situacijose: nevertinant, vertinant teigiamai arba neigiamai. Kai aptariamasis objektas niekaip nevertinamas ir nėra svarbus jo dydis ar amžius, deminutyvas tampa šnekamosios kalbos požymiu. Vis dėlto esama ir tam tikrų vartojimo skirtumų.Reikšminiai žodžiai: Deminutyvai; Kalbėjimo situacija; Leksinė reikšmė; Darybinė reikšmė.

ENLike other units of a language, diminutives are used in various speech situations. A speech situation, i.e. circumstances where linguistic communication takes place, is one of the factors of a speech act. According to circumstances of text creation (speech) several pronounced cases of usage of noun diminutives under the influence of word-building meanings of derivates are singled out: 1) there is no clear evaluation; a diminutive underlines littleness, minuteness of a person or a thing only; 2) in a speech situation, a positive evaluation defined by a diminutive is clarified; 3) a context highlights and emphasises a negative evaluation expressed by a diminutive; 4) a noun diminutive derivate is an augment, i.e. it underlines magnitude, intensity of a denominated object. In this article on the base of diminutive examples from the Lithuanian and Latvian languages cases of usage of diminutive hypocoristic words are separated according to more particular speech situations and there is an attempt to compare them.

ISBN:
998638656X
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Kalbos vartosena ir tvarkyba / Pranas Kniūkšta. Vilnius : LKI leidykla, 2001. 594 p.
  • Stilistika / Kazimieras Župerka. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 113 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4261
Updated:
2019-12-11 18:30:10
Metrics:
Views: 50    Downloads: 14
Export: