"-imas" ir "-ymas" vediniai policijos pareigūnų tarnybiniuose dokumentuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"-imas" ir "-ymas" vediniai policijos pareigūnų tarnybiniuose dokumentuose
Alternative Title:
Derivatives with suffixes -imas and -ymas in the official documents of police officers
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2016, 16, p. 64-69
Summary / Abstract:

LTDokumentų pildymas yra svarbi policijos pareigūnų darbo dalis, reikalaujanti atidumo, tikslumo, teisinių žinių. Prie šių išvardytų savybių reikėtų pridėti ir taisyklingumą. Šiame straipsnyje pasirinkta aptarti vieną iš tiek bendrinei kalbai, tiek teisės kalbai būdingų klaidų – tai veiksmažodinių daiktavardžių su priesagomis -imas ir -ymas vartosena. Straipsnio tikslas – išanalizuoti -imas ir -ymas vedinių vartoseną policijos pareigūnų tarnybiniuose dokumentuose. Tyrimo medžiaga rinkta iš policijos pareigūnų tarnybinių dokumentų. Straipsnis aktualus dėl vis dar mažai tirtos teisės mokslo srities raštų kalbos, juo labiau policijos pareigūnų tarnybinių dokumentų kalbos. Apžvelgus policijos pareigūnų tarnybinių dokumentų tekstus, galima daryti išvadą, kad veiksmažodinių daiktavardžių vartosena yra gana dažna, o jų perteklinis vartojimas lemia nesklandžią, neaiškią minties raišką tekste. [Iš leidinio]

ENFilling of documents is important part of police officer workday. It requires accurity, precision, law knowledge. Correctness of language is important too. Standart language is stringest in all public institution, but users theirself are responsible for it‘s correctness. Standart language performs many different functions of public life and they could be properly implemented due to it‘s degree of standardization. The language is closer to standard Lithuanian language, the more correct, precise and explicit it is. The relation of the correctness and precision of law language is a little different from other branches of language because of the it‘s particularity, terminology, so it needs to know law and language very well. Police officers write, fill various documents, so the said language features are very important for them. One of the language uncorrectness, which is typical for standart and law language, is discussed in this article. That is sage of verbal nouns with suffixes -imas and -ymas. The aim of the article – to analize usage of derivatives with suffixes -imas and -ymas in the official documents of police officers. The material of research is collected from the official documents of police officers. The article is actual because the law language of officials documents are analysed very little. The suffix -imas is most used to make verbal nouns. These derivatives are generally used only by very clear and straight meaning of action (or state). The composition of suffix -ymas is not so often used, but the meaning of derivatives is the same. Verbal nouns are one of the features of language of documents, but it usage sometimes comes so frequent and smothers more useful and stylistics sounding variants of language. Especially it can be noticed when forms of dative of derivatives with meaning of goal with purpose tone are using.In conclusion, it can be said that usage of verbal nouns is enough frequent, and their excess conditions not round, not clear expression of thought in the text. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Kalbos kultūros studijos / Aldonas Pupkis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2005. 415 p.
  • Kalbos vartosena ir tvarkyba / Pranas Kniūkšta. Vilnius : LKI leidykla, 2001. 594 p.
  • Specialybės kalba : administracinės kalbos vadovėlis / Gintautas Akelaitis, Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 423 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73484
Updated:
2022-01-12 09:05:16
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: