Latviškų simbolinių pavadinimų vartosena lietuvių kalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latviškų simbolinių pavadinimų vartosena lietuvių kalba
Alternative Title:
Usage of Latvian symbolic names in the Lithuanian language
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 4 (11), p. 31-34
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Diakritiniai ženklai; Kalbos kultūra; Latvių kalba; Lietuvių kalba; Lietuvos spauda; Simboliniai pavadinimai; Svetimžodžių garsų akomodacija ir grafinė adaptacija.
EN
Diacritic marks; Language culture; Latvian; Latvian symbolic names; Lithuanian; Lithuanian press; Sound accommodation and graphic adaptation of borrowings; Symbolic names.
Summary / Abstract:

LTBesiplečiantys ryšiai su užsienio šalimis lemia gausų kitų tautų realijų pavadinimų, tarp jų ir asmenvardžių, vietovardžių ar simbolinių pavadinimų, paplitimą Lietuvos spaudoje. Tokių pavadinimų vartojimas iš dalies atskleidžia tautinį svetimos šalies ir kalbos savitumą, tačiau ligi šiol nepakankamai aiškus požiūris į jų perteikimą lietuvių kalba. Latvijos gyvenimą atspindinčių tikrinių vardų įvairiuose spaudos leidiniuose aptinkama gana dažnai, todėl tyrimo objektu pasirinkta viena iš tikrinių vardų grupių – simboliniai pavadinimai. Tai tikriniai įstaigų, organizacijų, leidinių, kūrinių ir kitokių dalykų vardai, kurių žodžiai, žodžių junginiai ar pasakymai vartojami perkeltine reikšme. Daikto esmės jie tiesiogiai nenusako, bet su ja yra susiję simboliškai. Tiek lietuvių, tiek latvių kalboje simbolinių pavadinimų sandara yra panaši. Kadangi simboliniai pavadinimai vieni patys daikto tiesiogiai neįvardija, su jais dažniausiai pasakomas konkretizuojamosios reikšmės žodis, reiškiantis bendresnį daikto vardą. Visas pavadinimas susideda iš simbolinio ir bendrojo vardo, kuriuos sieja gramatiniai ryšiai. Dažniausiai klaidingai perteikiamos raidės, žyminčios latvių kalbos ilguosius balsius. Kartais nesilaikoma latviškų spaudos leidinių pavadinimų rašymo nuostatos, reikalaujančios, kad juose visi savarankiški žodžiai būtų pradedami rašyti didžiąja raide. Ne iki galo apsispręsta, ar lietuvinti kai kuriuos, pvz., festivalių, konkursų ir panašių renginių, pavadinimus. Apibendrintai galima pasakyti, kad latvių simbolinių pavadinimų vartosena lietuvių kalba yra gana netaisyklinga.

ENPresenting symbolic names, a group of Latvian proper names in Lithuanian has hardly been investigated at all. The paper focuses on symbolic names reflecting the life of Latvia. The focus is on the Latvian symbolic names of the last two years used in the Lithuanian press. The symbolic names under investigation include the names and titles of companies, sport clubs, and teams, newspapers and others. Graphic expression of symbolic names varies from inverted commas to capital letters of different fonts. The results of the overview have shown that the Lithuanian press faces a number of problems. The most frequent of them is a failure to preserve the diacritic marks, particularly those which discriminate Latvian and Lithuanian long vowels and palatalised consonants. A general impression is that the Lithuanian press is not particularly interested in giving symbolic names in the most precise manner. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38627
Updated:
2020-11-06 11:23:31
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: