Svetimybių vartojimo polinkiai lietuvių kalbos tekstyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimybių vartojimo polinkiai lietuvių kalbos tekstyne
Alternative Title:
Tendencies of Using Loan Words in the Corpus of the Lithuanian Language
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 210-219
Keywords:
LT
Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTTirta svetimybių vartosena VDU Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. Straipsnio tikslas buvo išsiaiškinti didžiųjų kalbos klaidų (svetimybių) vartojimo polinkius dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje: kiek kurių vartojama, ar visi atvejai laikytini lygiaverčiais. Daryta prielaida, kad dalis svetimybių vartojama tik stilistiškai, kai kurios apskritai nyksta iš vartosenos. Nustatyta, kad 13 proc. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo žodžių šioje elektroninėje dabartinės lietuvių kalbos tekstų sankaupoje nevartojama apskritai, 35 proc. pavartota nuo 1 iki 5 kartų, o kiek daugiau kaip pusė (60 proc.) iš jų vartojama motyvuotai. Tačiau, kita vertus, matyti, kad kai kurios didžiosios klaidos iš vartosenos traukiasi vangiai. Tam įtakos gali turėti net ir motyvuota vartosena (tautosakos, žargono citatos, sustabarėję posakiai ar efekto siekimas), galbūt net toks akivaizdžių klaidų vengimo būdas kaip kabučių rašymas. Dėmesys atkreiptinas į kritinius vartojimo lygmenis: 1) visišką nevartojimą arba labai retą vartojimą, nykimą iš bet kokios (tiek sakytinės, tiek ir rašytinės) vartosenos; 2) dažną vartojimą, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepaisoma nei Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, nei kalbininkų pastabų, nepripažįstamas klaidos atitikmuo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstynai; Skoliniai; Didžiosios klaidos.

ENAn attempt has been made to investigate the usage of loan words in the corpus of the Lithuanian language available at Vytautas Magnus University. The paper sets out to identify the major tendencies of gross mistakes (loan words) occurring in modern written Lithuanian: the total number of mistakes, preferences and priorities. There was an assumption made that part of loan words are used exclusively for stylistic purpses or are becoming extinct. It has been identified that 13% of the gross mistakes enumerated in the List of Gross Mistakes of the Lithuanian Language have not been included in the electronic version of the text, 35% have been used sporadically, from 1 to 5 times, whereas the use of over half of them (60%) has been motivated. On the other hand, it is quite obvious that some gross mistakes tend to be ousted but the process is very slow. Major influence might have been exerted by motivated use (referring to folklore, quotations of jargon, set expressions or just for the purpose of a particular effect), avoiding obvious mistakes by writing inverted commas. More attention should be given to critical usage levels: 1) absence or rare usage, gradual disappearance from spoken as well as written usage; 2) frequent usage when the List of Gross Mistakes is ignored so is the advice of linguists as well as a correct equivalent.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/417
Updated:
2018-12-17 11:32:06
Metrics:
Views: 81    Downloads: 40
Export: