Sociolingvistinių ir psicholingvistinių tyrimų rezultatų pritaikymo kriminalistinės lingvistinės ekspertizės poreikiams galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociolingvistinių ir psicholingvistinių tyrimų rezultatų pritaikymo kriminalistinės lingvistinės ekspertizės poreikiams galimybės
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 38 (30), p. 91-103
Keywords:
LT
Ekspertizė; Kriminalistika; Kriminalistinė lingvistinė ekspertizė; Sociolingvistiniai ir psicholingvistiniai tyrimai.
EN
Criminal linguisticexpertize; Criminalistic; Forensic examination; Sociolinguistic and psycholinguistic methods.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos kriminalistinės lingvistinės ekspertizės raidos tendencijos, siejamos su sociolingvistinių bei psicholingvistinių tyrinėjimų rezultatų pritaikymu atliekant kriminalistinį kalbos (ir rašytinės, ir sakytinės) tyrimą. Sociolingvistikos ir psicholingvistikos mokslų laimėjimai, panaudojami atliekant kriminalistinį lingvistinį tyrimą, padėtų gerokai patobulinti šios rūšies tyrimo procesą. Tokių tyrimų rezultatai gali prisidėti prie daugelio klasifikacinio pobūdžio klausimų sprendimo, pavyzdžiui, autoriaus veiklos srities, lyties, amžiaus ir kitų charakteristikų nustatymo. Plačiau taikant šiuos metodus gali būti patobulinta ir autoriaus gimtosios kalbos nustatymo ekspertizės atlikimo praktika. [Iš leidinio]

ENThe article discusses tendencies in the development of forensic linguistic examination, which are related to the application of the results of the sociolinguistic and psycholinguistic research when performing a forensic examination of speech (oral and written). Achievements in the fields of sociolinguistics and psycholinguistics applied when performing a forensic linguistic examination could significantly improve the process of such an examination. Results of such examinations could be used to solve various issues of classification, for example, the identification of the author’s field of activities, gender, age and other characteristics. A wider application of these methods can improve the practice in the field of identification of the author’s mother tongue.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
  • Ar kalbos likimą lemia kalbų sąveika? / Laima Grumadienė. Paribio tarmių ir kalbų problemos : tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, Šiauliai, 2001 m. balandžio 27 d. / sudarė Janina Švambarytė. Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė, 2001. P. 38-44.
  • Juridinė retorika : modernieji komparatyvistikos aspektai / Rūta Brūzgienė. Jurisprudencija. 2006, Nr. 8 (86), p. 71-77.
  • Kalbos vartosena ir tvarkyba / Pranas Kniūkšta. Vilnius : LKI leidykla, 2001. 594 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35734
Updated:
2018-12-17 11:14:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 3
Export: