Gimtosios kalbos leksikos tendencijos globalizacijos epochoje (lyčių studijų žodyno rengimo patirtis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimtosios kalbos leksikos tendencijos globalizacijos epochoje (lyčių studijų žodyno rengimo patirtis)
Alternative Title:
Tendencies of tongue language vocabulary in the epoch of globalization (the experiance while compauny gender studies dictionary)
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 129-134
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos gimtosios kalbos leksikos tendencijos globalizacijos epochoje, remiantis Lyčių studijų ir tyrimo sąvokų žodyno rengimo patirtimi. Straipsnio autorių nuomone, Lietuva, nepaisydama didelių išbandymų, tekusių valstybei, išsaugojo tautinį identitetą, todėl nauji socialiniai pokyčiai turėjo ir turės įtakos Lietuvos kultūrai, drauge ir kalbai -- pagrindinei jos egzistencijos formai. Mokslininkai ir tyrėjai, rengiantys aptariamąjį -- lyčių studijų ir tyrimo sąvokų žodyno -- projektą -- turi daug ką atlikti: suburti akademinę bendruomenę, surinkti visus Lietuvoje gyvuojančius lyčių studijų aiškinimus, sudaryti Lietuvoje vartojamų terminų ir sąvokų kartoteką, išsiaiškinti anglų ir rusų terminus, kurie neturi lietuviškų atitikmenų, sukurti naujus tinkamus lietuvių kalbai terminus, pristatyti personalijas, judėjimus, nes lyčių studijos yra susijusios su įvairiomis asmenybėmis ir judėjimais. Lyčių studijų ir tyrimo sąvokų žodynas ir tyrimai turėtų stiprinti lyčių studijų discipliną. Lyčių studijos -- mokslas, kilęs iš demokratinėse visuomenėse vykstančių globalizacijos ir europinės integracijos procesų, ypač skatina lyčių lygybės tikslus.Reikšminiai žodžiai: Lyčių studijos; Globalizacija; žodynas; Norma.

ENLithuania has sustained its national identity regardless to the great influence to the nation. Consequently new social changes, which are in progress all over the world, are influencing Lithuanian culture, its language, which is the main form of existence. Scholars and researchers preparing this project will have to do a lot of things: to concentrate academic community, to collect all explanations of gender studies existing in Lithuania, to make a file of term and notions that are being used in Lithuania, to ascertain English and Russian terms that do not have Lithuanian analogies, to create new suitable Lithuanian terms, to present personalities, movements, because gender studies are connected with different personalities and periods. The explanatory notion vocabulary of gender studies and researches would intensify the discipline of gender studies in comparison to other disciplines of other sciences and researches. Gender studies, science originated from democratical societies for globalization and processes of European integration especially stimulates purposes of gender equality. [From the publication]

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1512
Updated:
2013-04-28 15:30:08
Metrics:
Views: 45
Export: