Profesinės kalbos vartojimo ypatumai ir problemos inžinerinių specialybių studentų akademiniuose darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės kalbos vartojimo ypatumai ir problemos inžinerinių specialybių studentų akademiniuose darbuose
Alternative Title:
Peculiarities and problems of professional language in engineering professional specialty students' academic works
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos pagrindinės problemos, kylančios aukštųjų mokyklų inžinerijos mokslų srities studentams, rašant akademinius darbus bei pateikiami sprendimai bei rekomendacijos, įgalinantys vartoti taisyklingą valstybinę norminę kalbą. Aptariami kalboje vykstantys procesai, kurie turi įtakos nenorminės kalbos plitimui, ribotai kalbinei kultūrai bei įvardijamos pagrindinės terminų vartojimo problemos su kuriomis tenka susidurti redaguojant baigiamuosius studentų darbus. Analizuojamos mokslo institucijos galimybės užtikrinti studentų kalbinę kompetenciją ir mokymo priemonių rengimą, laikantis valstybinės kalbos politikos reikalavimų. Pateikiamos norminės kalbos vartojimo aukštosiose mokyklose aktualijos bei prielaidos sklandesniam ir kokybiškesniam mokymo procesui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademiniai darbai; Inžinerinės specialybės; Norminė kalba; Profesinė kalba; Terminologija; Academic work; Academic works; Engineering students; Normative language; Professional language; Terminology.

ENThe article provides an overview of the main problems of higher education institution engineering students who write academic works. The possible solutions and recommendations that enable the use of correct state language are provided too. The processes that take place in language and affect the spread of non-normative language as well as limited linguistic culture are discussed. The main linguistic terminology problems that appear in students’ graduation thesis are identified. The higher education institution’s possibilities trying to ensure students’ linguistic competence and developing teaching / learning material in accordance with the state language policy are analyzed. Current issues of normative language use in higher education institutions are presented and assumptions for more fluent and qualitative study process are developed. [From the publication]

ISSN:
2029-9303
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76768
Updated:
2021-04-17 19:02:19
Metrics:
Views: 24
Export: