Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1, XVI-XVIII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1, XVI-XVIII a
Alternative Title:
Dictionary of Lithuanian artists. Vol. 1, 16th - 18th centuries
Editors:
Paliušytė, Aistė, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
Pages:
311 p
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Artists; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2006, 3, p. p. 17-19
Summary / Abstract:

LTDaugiatomiame moksliniame informaciniame leidinyje publikuojami XVI – XX a. dailininkų biografiniai ir kūrybos duomenys, nurodoma dailės kūrėjams skirta bibliografija. Veikalas suskirstytas į tomus chronologiškai. Pirmajame žodyno tome sisteminamos žinios apie XVI – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapytojus, skulptorius ir grafikus. Pateikiama naujų ir patikslintų LDK dailininkų gyvenimo ir kūrybos faktų, pagrįstų iki šiol netyrinėtais autentiškais istoriniais šaltiniais. Žodyne taikytos kūrėjų atrankos problema siejasi su keliais klausimais: chronologinių, socialinių, geografinių regiono ribų, profesijų atrankos ir pan. Pirmoji chronologinė riba nėra atsitiktinė. XIII – XV a. LDK kultūroje individuali autorystė nebuvo sureikšminama ir ženklinama, pavyzdžiui, kūrėjų signatūromis, ji retai pažymima ir rašytiniuose tekstuose, tad kone visas ištirtas šio laikotarpio vaizduojamosios dailės paveldas yra anoniminis. Nuo XVI a. išlikusių LDK kultūros artefaktų ir rašytinių šaltinių daugėja, o LDK meninės kūrybos istoriją liudija istorinių tekstų ir išlikusių kūrinių ryšys. Galutinę tyrimų ribą žymi trečiasis valstybės padalijimas 1795 m. Po jo dirbę dailininkai patenka į kitą žodyno tomą. Žodyne pateiktos LDK teritorijoje kūrusių dailininkų biogramos. Sudarant vardyną atsižvelgta į istorinius geopolitinės regiono raidos ypatumus, valstybės sienų kaitą. Į žodyną taip pat įtraukti kūrėjai, kurie valstybės padalijimų laikotarpiu 1772 m. ir 1793 m. dirbo Rusijos aneksuotose LDK srityse, bet buvo susiję su buvusių LDK institucijų užsakymais ir regiono kūrybos tradicija.

ENMultivolume scientific information publication includes biographical and creation data of artists of 16-20th century, demonstrates the bibliography dedicated to the creators of fine arts. The work is divided into chronological volumes. The first volume of thesaurus systemizes the knowledge about the painters, sculptors and graphic creators of the Grand Duchy of Lithuania in 16-18th centuries. It provides new and refined facts of painters’ life and works, based on still unstudied authentic historical sources. The problem of applied selection of creators relates to some issues: selection of chronological, social, geographical regional limits, occupations, etc. The chronological limit is not random. Individual authorship in the culture of the Duchy of 13-15th c. was not represented, e.g., with creators’ signatures, it is rarely emphasized also in written texts, thus, almost all the visual art heritage of that time is anonymous. Cultural artefacts and written sources of 16th c. are getting numerous and the history of art works of the Duchy is evidenced by the link between historical texts and remaining works. The final limit is marked by the third partition in 1795. Painters of later times are included in the other volume. The book provides biograms of painters who worked in the territory of the Duchy. Glossary was based on the features of historical geopolitical development of the region and the change of the state borders. It includes also creators who worked in the Duchy regions annexed by Russia, but were related to the orders of Duchy and creation traditions of the region.

ISBN:
9986638607 (T. 1); 9986638615 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2729
Updated:
2020-03-01 14:26:18
Metrics:
Views: 80
Export: