Simono Čechavičiaus (1689-1775) piešiniai iš Rokiškio dvaro kolekcijos: nuo šventųjų iki palaidūnų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Čechavičiaus (1689-1775) piešiniai iš Rokiškio dvaro kolekcijos: nuo šventųjų iki palaidūnų
Alternative Title:
Drawings by Szymon Czechowicz (1689-1775) from the collection of the Rokiškis manor: from the Saints to prodigals
In the Book:
Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje / sudarytoja Asta Giniūnienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 295-312
Keywords:
LT
Simonas Čechavičius; Piešiniai; Rokiškio dvaro kolekcija; Konstantinas Tyzenhauzas; Aleksandras Pšezdzeckis.
EN
Simonas Čechavičius; Drawings; Rokiškis manor collection; Konstantin Tyzenhaus; Leksandras Pšezdzeckis.
Summary / Abstract:

LTNacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomas nedidelis garsaus XVIII a. dailininko Simono Čechavičiaus (1689-1775) šešių eskizų rinkinys, kuris kartu su kitais kūriniais j muziejų iš Rokiškio dvaro pateko 1941 m. ir iki šiol išsamiai neaptartas. Straipsnyje rekonstruojama rinkinio istorija, formaliuoju ir ikonografiniu aspektais analizuojami piešiniai, jų pirmavaizdžiai ir tapybos kūriniai, kuriems daryti šie eskizai. Teminį spektrą sudaro šventieji asmenys - Kristus, Svč. Mergelė Marija, šv. Ona, šv. Joakimas, šv. Gertrūda, kurių gretas papildo Sūnus palaidūnas, t. y. dvi jo gyvenimo scenas vaizduojantys piešiniai. Ilgą laiką išbuvęs nežinioje, tik šio amžiaus pradžioje vėl pradėtas tyrinėti ir pristatinėti visuomenei, rinkinys užpildo dar vieną, nors ir nedidelę, dailininko kūrybinio palikimo istorijos spragą. [Iš leidinio]

ENThe National M. K. Čiurlionis Art Museum holds a small collection of six sketches by Szymon Czechowicz (1689-1775), the famous painter of the 18th century, which, together with other works, entered the museum from the Rokiškis manor in 1941 and so far was not investigated. The article presents the history of the collection, analyses the iconographic aspect of the topic of drawings, the prototypes and works for which the sketches were made. Valuable data on the history of the collection was provided by Aleksander Przeździecki in an article The news about the sketches by Szymon Czechowicz (Wiadomość o szkicach Szymona Czechowicza) published in 1842, which helped to reconstruct the "journey" of the collection from Czechowicz, the manors in Pastovys and Rokiškis to the Vytautas the Great Culture Museum. The collection Konstantin Tyzenhaus got a smaller part of the initial set of drawings, which, after the death of S. Czechowicz, went to the Smuglewicz, and only six drawings survived to this day. The works of the painter reveal a talent for spontaneous and bold drawing. Based on comparative analysis and synthesizing the observations already made by other authors, it was found that three sketches were made for the altars of two churches in Poland (Assumption of the Virgin Mary in Obra and Saint Anne Teaching Mary in Siedlce) and St. Gertrude for the church of St. Catherine in Vilnius. Based on the sketch depicting St. Gertruda, an image was painted in the Pidhirtsi palace in Ukraine. For the other three sketches, neither prototypes nor works for which they were likely made remain unclear. The works by S. Czechowicz mostly depict the Saints. This collection is not an exception and includes scenes with the Blessed Virgin Mary, St. Gertrude, St. Anne and St. Joachim. From a formal point of view, a particularly original approach of the figure of St.From a formal point of view, a particularly original approach of the figure of St. Joachim is distinguished in the composition Saint Anne Teaching Mary. The exceptional in the theme is a drawing The Blessed Virgin Mary Directs the Angel of Wrath to Drop a Sword. This story is related to a local historical event - the plague of Vilnius. Two drawings depicting life scenes of the prodigal son arc also intriguing. They can also be made for paintings or even for the cycle of paintings. The drawings were unknown for a long time and started to investigate and present to the society only at the beginning of this century. The drawings fill another small gap in the history of the painters Czcchowiczs creative heritage. [From the publication]

ISBN:
9786098231137
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86290
Updated:
2022-01-16 18:55:51
Metrics:
Views: 9
Export: