Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų plitimas XVII-XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų plitimas XVII-XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Alternative Title:
Spreading of the images of the blessed Virgin Mary’s life story in Grand Duchy of Lithuania the 17th and 18th centuries
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2013, 77, p. 125-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atvaizdai; Atvaizdas; Ikonografija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilniaus vyskupija; Vizitacija; Švč. Mergelė Marija; Žemaitijos vyskupija; Blessed Virgin Mary; Iconography; Image; Images; Samogitian Diosese; The Blessed Virgin Mary; Visitation, Vilnius Diocese.
Keywords:
LT
Atvaizdas; Ikonografija / Iconography; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Šventieji / Saints; Vilniaus vyskupija; Vizitacija.
EN
Blessed Virgin Mary; Images; Visitation, Vilnius Diocese.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis šaltinių duomenimis, atskleidžiamos Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istoriją vaizduojančių siužetų plitimo tendencijos XVII-XVIII a. LDK, nustatomi tuo laikotarpiu vyravę šios temos ikonografiniai tipai. Publikacijoje taip pat trumpai aptariami svarbiausi išlikę sienų ir molbertinės tapybos ciklai, analizuojama atvaizdų funkcionavimo problema privačiose kolekcijose. Tyrimas atliktas analizuojant bažnyčių, daugiausiai parapinių, inventorius ir vizitacijas. Šio pobūdžio dokumentuose pateikiama informacija apie šventovėse buvusius kūrinius, kurių daugelis neišliko, todėl jų analizė svariai papildo trūkstamas žinias. [Iš leidinio]

ENArticle reveals the spreading of the images depicting the Blessed Virgin Mary’s life story in GDL (Grand Duchy of Lithuania) in the 17th-18th centuries. First, the predominant iconographic types of this period are established. Second, the article discusses the most important cycles of wall and easel painting and the problem of the functioning of the images in private collections. The investigation was performed by visiting mostly parish churches. An analysis of their inventories is presented. In these documents, information about works of art that have not survived is presented. This analysis tellingly supplements current information. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52030
Updated:
2022-01-28 20:26:15
Metrics:
Views: 39    Downloads: 13
Export: