Wilhelmas Pollis : nauji architekto veiklos šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai
Alternative Title:
Wilhelm Poll: new sources on the architect’s work
In the Journal:
Menotyra. 2006, Nr. 2 (43), p. 25-30
Keywords:
LT
Dvarai / Manors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma XVII a. I pusės architekto Wilhelmo Pollio veikla ir skelbiami du nauji jo darbus aptariantys šaltiniai. W. Pollis buvo žinomas kaip valdovo architektas, rūpinęsis medžiagų tiekimu Vilniaus pilies statyboms, dirbęs Vilniaus kapitulai. Publikuojami šaltiniai atskleidžia kitas jo veiklos sritis: Kaidanavos evangelikų reformatų bažnyčios projektavimą (1611 m.) ir Mikalojaus Kiškos antkapio Vijos bernardinų bažnyčioje kūrimą (1632 m.). Nauji šio asmens gyvenimo ir kūrybos duomenys suteikia retai pasitaikančių istorinių paliudijimų apie statybų amatininko socialinę padėtį ir veiklą LDK XVII a. I pusėje. Čia pateikti nauji faktai padeda gvildenti architekto profesijos raidą, projektuotojo santykį su kitais statybų amatais. Pasak naujų šaltinių, W. Pollis buvo vienas įtakingų LDK statybos meistrų XVII a. I pusėje, dirbęs valdovo dvare, turėjęs ilgalaikius darbo ryšius su Biržų šakos Radvilomis, atlikęs reprezentacinius užsakymus Kiškoms. Tikėtina, kad meistras nebuvo susaistytas ryšiais su Vilniaus statybos cechų ir mūrininkų institucija: jis visada minimas valdovo ir didikų dvaro aplinkoje. Būtent su šia aplinka siejami ir projektuotojo statuso poslinkiai XVII a. LDK ir visoje Respublikoje. Nauji istoriniai šaltiniai liudija W. Pollį buvus aktyviu projektuotoju, kuris atlikdavo sudėtingas kūrybines užduotis, kartu, kaip įprasta naujųjų laikų architektams šiame regione, aktyviai rūpinosi ir darbų organizavimu bei statybos medžiagų tiekimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Poll, Wilhelm; Kiška, Mikalojus; Kaidanava; Vija; Wilhelm Poll.

ENThe work of architect Wilhelm Poll, who lived during the first half of the 17th century, is introduced in this article. Wilhelm Poll was famous as the architect of rulers, taking care of the provision of material for the construction of the Vilnius Castle, and worked for the Vilnius Capitula. The sources that are published reveal another field of his activities: the design of the Evangelical Reformed Church of Kaidanava (1611) and creation of the grave of Mikalojus Kiška in the Bernardine Church of Vija (1632). This new data concerning his personal life and work provides historical verification that is rarely found on the social situation and activity of a construction master craftsman in the first half of the 17th century in the Grand Duchy of Lithuania. The new facts provided here help to examine the development of the architecture profession, and the relationship of the designer with other construction trades. According to the new sources, Wilhelm Poll was one of the most influential construction master craftsmen of the Grand Duchy of Lithuania, having worked at the manor house of the ruler, and who had long-term working relationship with the Radvila family from Biržai, and carried out commissioned representational work for the Kiška family. It is believed, that the master craftsman was not bound by ties with the Vilnius construction guild and bricklayers’ institutions: he was always mentioned in a context with a ruler or a manor house of nobility. It is precisely this context that is linked with the improvements of the designer‘s status in the Grand Duchy of Lithuania and the entire Commonwealth in the 17th century. The new historical sources attest to the fact that Wilhelm Poll was an active designer, who carried out complex creative tasks, and took care of the organisation of work and provision of material for construction.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4551
Updated:
2020-12-11 20:10:42
Metrics:
Views: 70    Downloads: 16
Export: