Joniškėlio bažnyčios didysis altorius: istorija, meninės ypatybės, kūrėjų paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškėlio bažnyčios didysis altorius: istorija, meninės ypatybės, kūrėjų paieška
Alternative Title:
The High Altar of Joniškėlis Church: History, Artistic Features and the Search for the Authors
In the Journal:
Menotyra. 2006, Nr. 3 (44), p. 36-45
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios didysis altorius, jo ikonografija, reikšmė ir vieta XVIII a. pab. Lietuvos bažnyčių įrenginių kontekste; patikslinami duomenys apie Joniškėlio bažnyčios statybą ir jos didžiojo altoriaus sukūrimą; inicijuojamos altoriaus kūrėjų paieškos. Joniškėlio bažnyčia, funduota šios vietos dvaro savininko B. Karpio, buvo pradėta statyti 1788 m., o baigta 1792 m. Jos didysis altorius sukurtas tarp 1792 m. ir 1794 m., pirminis medinis tabernakulis padarytas 1794 m. II p., portatilis įgytas 1795 m. Stiliaus požiūriu altorius priskirtinas prie klasicizmo įrenginių, tačiau jame dar yra ir baroko stiliaus ypatybių. Šių dviejų stilių samplaika labiausiai būdinga ankstyvajam klasicizmui, tačiau Joniškėlio altoriaus raiška jau artima ir brandžiajam klasicizmui. Altorius sukomponuotas panaudojant kulisinės sandaros vėlyvojo baroko altorių tradicijas ir architektūrinio portiko arba baldakimo formų klasicizmo altorių idėjas. Klasicizmo stiliaus plastika su baroko priemaišomis pasižymi ir altoriaus skulptūros kūriniai, tuo būdingi atitinkamo laikotarpio Lietuvos dailei. Ikonografinė altoriaus programa yra vėlyva, bet raiški visuotinio Tridento susirinkimo idėjų reprezentacija Lietuvos katalikų bažnyčių mene. Altorius vertingas tiriant Lietuvos bažnyčių-mauzoliejų architektūrą ir dailę. Senieji Joniškėlio bažnyčios dokumentai kartu su ankstesne Joniškėlio bažnyčia sudegė 1794 m. liepos 4 d. T. Kosciuškos vadovaujamo sukilimo metu. Altoriaus kūrėjai vėlesniuose dokumentuose neminimi.Reikšminiai žodžiai: Joniškėlio bažnyčios didysis altorius; Barokas; Ankstyvasis klasicizmas; Tomasso Righi; The high altar of the Joniškėlis church.

ENThe paper examines the high altar of Joniškėlis Church of the Holy Trinity, its iconography and its meaning and place in the context of the late 18th-c. Lithuanian church equipment. It also reviews information about construction of Joniškėlis Church and the making of its high altar, and initiates a search for the altar's authors. Construction of Joniškėlis Church, sponsored by the local manor owner B. Karpis, began in 1788 and was completed in 1792. Its high altar was made in the period of 1792-1794, the original wooden tabernacle was produced in the second half of 1794 and the portable altar was acquired in 1795. Stylistically, the altar is attributable to classicist equipment, but it also contains features of baroque. The blend of these two styles is mostly common to early classicism. However, the Joniškėlis altar is also close to mature classicism. The altar was designed using the late baroque altar traditions of the coulisse structure and ideas of classicism altar shapes of an architectural portico or a baldachin. The altar’s sculptures are also marked by the plastics of classicism style with baroque features, typical of Lithuanian art of the subject period. The iconographic design of the altar is a late but expressive representation of the ideas of the Council of Trent in Lithuanian Catholic church art. The altar is valuable for investigating the architecture and art of Lithuanian churches-mausoleums. The old documents of Joniškėlis Church and the previous church were lost in the fire of 4 July 1794 in the uprising led by T. Kosciuška. Later records contain no mention of the altar’s authors.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5150
Updated:
2018-12-17 11:47:13
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: