Iš Vrublevskių bibliotekos istorijos: Platerių Pustinios dvaro knygų rinkinio įsigijimo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Vrublevskių bibliotekos istorijos: Platerių Pustinios dvaro knygų rinkinio įsigijimo atvejis
Alternative Title:
Wroblewski library history: case of the purchase of the Plater’s Pustynia estate book collection
In the Journal:
Knygotyra. 2019, t. 72, p. 141-165
Keywords:
LT
Asmeninės bibliotekos; Tadas Stanislovas Vrublevskis; Henrikas de Broel-Plateris; Pustinios dvaras; Knygų paveldas; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
EN
Private libraries; Tadeusz Stanisław Wróblewski; Henryk de Broel-Plater; Pustynia Estate; Book heritage; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fundatorius Tadas Stanislovas Vrublevskis (1858–1925), 1891 m. iš tėvų paveldėjęs biblioteką, toliau pats ją ėmė pildyti, įsigydamas knygų, rankraščių, periodinių leidinių, ikonografinių dokumentų kolekcijų ir kitų vertybių iš asmeninių to meto bibliotekų, sukauptų aristokratų dvaruose ar mokslininkų namuose. Vienas iš tokių knygų rinkinių 1907 m. buvo pasiūlytas nupirkti iš grafo Henriko de Broel-Platerio (1868 – po 1926 m.) Pustinios dvaro, buvusio netoli Kraslavos miestelio tuometinėje Vitebsko gubernijoje (Kraslava – dab. to paties pavadinimo savivaldybės centras, esantis Latvijos Respublikoje, Daugpilio apskrityje, šalia sienos su Rusijos Federacija). Straipsnyje, remiantis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugoma archyvine medžiaga ir surinktais duomenimis apie šiuo metu identifikuotus leidinius su Pustinios dvaro bibliotekos proveniencija (apie 350 egzempliorių), aptariamos grafo Henriko Platerio knygų rinkinio įsigijimo aplinkybės, apžvelgiami bibliotekos raidos bruožai, apibūdinamas jos turinys. [Iš leidinio]

ENThe founder of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Tadeusz Stanisław Wróblewski (1858–1925), began to enrich the library of his parents, which he inherited in 1891, through his acquisitions of books, manuscripts, periodicals, collections of iconographic documents, and other valuables. One of such book collections, offered to him for sale in 1907, was from the Pustynia Estate located near the town of Kraslava, then part of the Vitebsk Province (Kraslava now is a municipality center in the Republic of Latvia, situated not far from Daugavpils and near the border with the Russian Federation). This collection belonged to Count Henryk de Broel-Plater (1868–after 1926). Having studied its catalogue, Wroblewski purchased from the count his entire collection (over 6000 volumes) on October 30, 1907, for 2.5 thousand roubles. However, Plater had hid several hundred of his most valuable books, which he later offered to Hieronym Wilder’s antique bookshop in Warsaw. Wroblewski had to exercise a considerable effort to reclaim the books he rightly owned. Based both on archival materials kept in the Wroblewski Library of LAS and on evidence collected about publications carrying the Pustynia Estate provenance mark (350 copies have been identified so far), the article discusses the circumstances of the purchase of Plater’s book collection and overviews its content and development.The Pustynia estate library was rather universal by its content and contained extremely valuable editions. Wroblewski purchased from the count, among other rarities, Joannes Radvanus’s Radivilias (Vilnae, Metropoli Litvanorum: ex officina Ioannis Kartzani, 1592), a Latin biography by the Lutheran pastor Paul Oderborn Ioannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita (Witebergae: excudebat haeredes Ioannis Cratonis, 1585), and a treatise on the differences between the Catholic and the Orthodox faiths by the Kraków canon Jan Sakran, Elucidarius errorum ritus Ruthenici (Cracoviae: typis Joannis Haller, post V 1501). There are no more copies of these and several other Plater’ s books in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79612
Updated:
2019-10-18 10:16:50
Metrics:
Views: 54    Downloads: 7
Export: