Watercolours and drawings of Count Konstanty Tyzenhauz - the romanticised testimony of the time

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Watercolours and drawings of Count Konstanty Tyzenhauz - the romanticised testimony of the time
Alternative Title:
Grafo Konstantino Tyzenhauzo akvarelės ir piešiniai - romantizuoti laikmečio liudijimai
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2022, 18, p. 77-99
Keywords:
LT
Konstantinas Tyzenhauzas (Konstanty Tyzenhauz); Baltarusija (Belarus); Rokiškis; Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Mokslininkai / Scientists; Romantizmas / Romanticism; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – menotyriniu požiūriu išanalizuoti ir įvertinti grafo Konstantino Tyzenhauzo (1786–1853) dailės palikimą įvairiapusės jo veiklos ir tuometinio laikmečio kontekste. Grafo kūryba – įdomus ir dėmesio vertas palikimas, mėgėjiškos aristokratijos kūrybos liudijimas. Įvairiuose leidiniuose publikuoti ar minimi pavieniai K. Tyzenhauzo kūriniai, tačiau kaip į visumą iš menotyrinės perspektyvos į juos dar nebandyta pažvelgti, dalis darbų dar nepublikuota. Analizė atskleidžia, kad K. Tyzenhauzo negausiai išlikusių piešinių ir akvarelių grupę sudaro gan skirtingos stilistikos, meninio lygmens darbų pavyzdžiai, atskleidžiantys grafo meninius eksperimentus: dalyje darbų ryški mokytojų A. Orlovskio, J. P. Norblino įtaka. Kaip brandžiausia grupė išskiriami romantizmo tendencijas atsispindintys darbai, kuriuose fiksuoti istorinio paveldo objektai (Kuoknesės, Vilniaus Gedimino, Trakų pilys), tačiau originaliausią grupę, kurioje ryškiausiai atsispindi K. Tyzenhauzo braižas ir originalumas, sudaro Rokiškio ir apylinkių fiksuoti vaizdai, paukščių piešiniai. Tai romantizuoti, autentiški vizualiniai savojo laikmečio ir savosios aplinkos fragmentai. Dailė grafui, kaip ir daugeliui kitų to meto didikų, niekada nebuvo pagrindinė, profesionali veikla, tačiau jis buvo gana gabus, šis gebėjimas pasitarnavo ir jo moksliniams tikslams. K. Tyzenhauzo darbai, kuriuose užfiksuoti paukščiai, įvairūs architektūriniai objektai, taip pat turi mokslinę, istorinę ir ikonografinę vertę. Reikšminiai žodžiai: Konstantinas Tyzenhauzas, aristokratijos dailė, romantizmas, ornitologija, Rokiškis, Pastovys. [Iš leidinio]

ENThe goal of this article is to analyse and evaluate from an art-historical perspective the artistic legacy of Count Konstanty Tyzenhauz (1786–1853) in view of his multifaceted activities and in the context of his time, by applying formal and iconographic methods of art criticism. The Count’s work is a captivating and noteworthy legacy, a testimony to the amateur creativity of aristocracy. Various publications have published or mentioned only single works by Tyzenhauz; no attempt, however, has been made to study them as a whole with regard to the art-historical approach, moreover, some of the works had not yet been published. The analysis revealed that a number of sparsely preserved works, be it drawings or watercolours, are at variance with the stylistic rendering and artistic expression, thus disclosing the Count’s creative experiments and a notable influence of his teachers Orłowski and Norblin. The views representing historical heritage objects (the Koknese, the Vilnius Gediminas, and the Trakai castles) reflect in the main the Romantic tendencies and constitute the group of the most mature Count’s artworks. However, taking account of his unique style and individual manner, images of Rokiškis and the surrounding areas, as well as drawings of birds, stand out for the distinctive interpretation and comprise the most original group. They are romanticised, authentic visual fragments of his time and familiar environment. Art was not the Count’s main and professional endeavour, likewise for a number of noblemen of the epoch, but his artistic inclination let him adapt his talent for scientific purposes. No doubt, Tyzenhauz’s works that feature birds and various architectural objects are of important scientific, historical and iconographic value. Keywords: Konstanty Tyzenhauz, art of aristocracy, romanticism, ornithology, Rokiškis, Pastavy. [From the publication]

DOI:
10.2478/mik-2022-0004
ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99844
Updated:
2023-03-20 19:01:30
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: