Lietuvos sakralinė dailė. T. 2, Šiaulių vyskupija. D. 1, Joniškio dekanatas. Kn. 1, Balkaičiai - Joniškis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė. T. 2, Šiaulių vyskupija. D. 1, Joniškio dekanatas. Kn. 1, Balkaičiai - Joniškis
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania. Vol. 2, Diocese of Šiauliai. Book 1, Deanery of Joniškis. Part 1
Editors:
  • Vasiliūnienė, Dalia, sudarymas [com]
  • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.
Pages:
511 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTŠis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo „Lietuvos sakralinė dailė“, antrojo tomo „Šiaulių dekanatas“, 1 dalies „Joniškio dekanatas“ 1 knyga „Balkaičiai – Joniškis“. Joje išsamiai pristatoma bažnyčių ir koplyčių istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiems dailės kūriniams: altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams ir reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių ir kapinių paminklai. Į šį leidinį buvo įtraukti ne tik estetiniu požiūriu vertingi architektūros ir dailės kūriniai, bet ir įvairiais kitais aspektais (Lietuvos ar regiono istorijai, kintančiai apeigų ir papročių tradicijai) reikšmingi, taip pat tipologinę vertę turintys objektai. Nevienoda jų vertė, pobūdis ir istorija lėmė straipsnių išsamumą ir ilgį, o taip pat kompleksinį tyrimų metodą. Yra tekstų, kuriuose greta metrikos ir iliustracijos teikiama tik svarbiausia informacija apie daikto menines savybes ir kultūrinę reikšmę. O šventovių architektūra bei įranga, didelę meninę ir istorinę vertę turintys kūriniai, jų ansambliai ar grupės nagrinėjami nuodugniai: tokiuose straipsniuose moksliškai atskleidžiama jų istorija, tyrinėjami meniniai bruožai, ikonografija, keliamos interpretavimo problemos. Leidinyje išlaikyta ankstesnėms „Lietuvos sakralinės dailės“ knygoms būdinga kataloginio pobūdžio struktūra. Vienoje vietovėje esantys objektai rikiuojami tam tikra tvarka. Pirmiausia pateikiama vietos bažnyčios ar koplyčios istorija, vėliau – jos architektūros analizė.

ENThis publication is Book 1 “Balkaičiai – Joniškis” of Part 1 “Joniškio dekanatas” [Joniškis Deanery] of Volume II “Šiaulių dekanatas” [Šiauliai Deanery] of the continuous multi-volume scientific treatise “Lietuvos sakralinė dailė” [Lithuanian Sacral Art]. It extensively presents the history and architecture of churches and chapels. The focus is shifted on the works of art contained in the temples, which are valuable from the artistic, typological or historical aspects: altars, sculptures, paintings, and ornaments. The book also discusses more interesting monuments of churchyards and graveyards. The publication includes not only aesthetically valuable works of architecture and art, but also objects that are significant from different other aspects (for the history of Lithuania or the region, the changing tradition of rites and customs) and are valuable from the typological point of view. Their different value, nature and history determined exhaustive and lengthy articles as well as a complex method of research. There are texts which, alongside metrica and illustration, provide only the key information about the artistic properties of the object and its cultural significance. Meanwhile the architecture and equipment of temples, works, ensembles or groups of a huge artistic or historical value are thoroughly investigated: these articles scientifically reveal their history, examine artistic features, iconography, and raise problems of interpretation. The publication retains the catalogue structure typical of the previous books of “Lietuvos sakralinė dailė”. Objects situated in a single locality are arranged in a certain order, starting with the local history of a church or a chapel and moving to the analysis of architecture.

ISBN:
9789955868446
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32586
Updated:
2022-02-17 10:51:07
Metrics:
Views: 73
Export: