Daugiatautė Lietuva : Lietuvos etninių mažumų istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiatautė Lietuva: Lietuvos etninių mažumų istorija
Alternative Title:
Multinational Lithuania: history of ethnic minorities
Publication Data:
Kaunas : Šviesa, 2008.
Pages:
158 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Klasikinis laikotarpis: XIII-XVIII a. — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etninės mažumos iki 1569 m. — Vilnius - daugiatautė ir daugiakultūrė sostinė — Pagoniškosios etninės mažumos — Krikščioniškosios etninės mažumos: Lenkai. Palenkė; Rusai. Jų žemės LDK rytuose; Vokiečiai; Armėnai; Italai; Romai (čigonai) — Nekrikščioniškosios etninės mažumos: Žydai; Totoriai; Karaimai — Epochos sintezė I: lietuviškas etninės įvairovės fenomenas — Etninės mažumos Abiejų Tautų Respublikos laikotarpiu: 1569-1795 m. — Vilnius vėlyvuoju laikotarpiu — Krikščioniškosios etninės mažumos: Lenkai; Rusai; Vokiečiai; Armėnai; Italai; Škotai Kėdainiuose. Anglai Šventojoje ir Palangoje; Romai — Nekrikščioniškosios etninės mažumos: Žydai; Totoriai; Karaimai — Epochos sintezė II: pokyčiai — Imperinis laikotarpis: 1795-1915 m. — Pirmasis pasaulinis karas. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpis: 1918-1940 m. — Totalitarinis laikotarpis: 1940-1990 m. — Antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpis: 1990-2007 m. — Šaltiniai — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje analizuojama etninių mažumų padėtis Lietuvoje skirtingais laikotarpiais: klasikiniame (XIII–XVIII a.), imperiniame (1795–1915 m.), pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.), totalitariniame (1940–1990 m.), antrojoje Lietuvos Respublikoje (1990–2007 m.). Pabrėžiama, kad didžiausias dėmesys leidinyje yra skiriamas mažai tyrinėtam LDK laikotarpiui. Išryškinamas etninių mažumų vaidmuo LDK. Taip pat pasakojama apie įvairios etninės kilmės žmones, nusakoma jų veikla XIII–XXI a. pradžioje. Tokia veikla darė ir daro įtaką senajai ir naujajai Lietuvai, jos visuomenei. Atkreipiamas dėmesys, kad LDK XV–XVI amžiuose gyveno daugiau nei 20 etninių grupių. Pažymima, kad leidinyje nėra aprašomos religinės Lietuvos mažumos, neanalizuojamos ekscentriškos, seksualinės, neįgaliųjų ir politinės mažumos. Išsamiai yra paaiškinama etninės mažumos sąvoka LDK. Akcentuojama, kad senojoje Lietuvoje žmonės save tapatino su religija, valstybe arba tam tikra teritorija, o mažiau su etnine grupe. Moderniose ir ikimoderniose valstybėse mažumos gali būti siejamos su etniškumo ir nacionalizmo teorijomis. Svarbu tai, kad etninės mažumos dabar Lietuvoje ir taip pat buvusioje LDK – daugiakultūrės visuomenės gyvenimo dalis. Todėl leidinyje stengiamasi ne tik aprašyti jų istoriją, bet ir atskleisti jų padėties ypatumus individualistinėje, liberaliojoje ir luominėje valstybėje. Detaliau leidinyje yra nagrinėjamos etninės mažumos: senovės baltai, rusai, lenkai, vokiečiai, romai, škotai, žydai, karaimai, totoriai, armėnai, anglai, italai.Reikšminiai žodžiai: Etninių mažumų istorija; Etninių mažumų tapatybė; Etninių mažumų teisės; Etninės grupės; Etninės mažumos; Krikščioniškosios etninės mažumos; Lietuvos istorija; Nekrikščioniškosios etninės mažumos; Christian ethnic minorities; Ethnic group identity; Ethnic group rights; Ethnic groups; Ethnic minorities; History of ethnic minorities; Lithuanian history; Non-christian ethnic minorities.

ENThe issue analyses the situation of ethnic minorities in Lithuania in different periods: classical (13th–18th centuries), imperial (1975–1915), the first Republic of Lithuania (1918–1940), totalitarian (1940–1990), the second Republic of Lithuania (1990–2007). It is emphasized that the major attention in the issue is devoted to the period of the Grand Duchy of Lithuania, which is the least analysed period. The role of ethnic minorities in the Grand Duchy of Lithuania is highlighted. The issue also discusses people of various origins, defines their activities from the 13th century to the beginning of the 21st century. These activities influenced the old and the new Lithuania and its society. It is highlighted that in the 15th–16th centuries there were over 20 ethnic groups living in Lithuania. It should be noted that the issue does not describe religious minorities of Lithuania and does not analyses eccentric, sexual, disabled and political minorities. The concept of minority in the Grand Duchy of Lithuania is extensively disclosed. The author emphasizes that in Lithuania people identified themselves with religion, the state or certain territory than with an ethnical group. In modern and pre-modern states minorities are related with theories of nationalism and ethnicity. It is important that now in Lithuania as well as in the former Grand Duchy of Lithuania ethnic minorities were and still are a part of the multicultural life of the state. Therefore, the issue is aimed at describing their history as well as at revealing their condition in an individualistic, liberal and layer state. The following ethnic minorities are analysed in detail in the issue: ancient Balts, Russians, Poles, Germans, Roms, Scots, Jews, Karaites, Tartars, Armenians, Brits, Italians.

ISBN:
9785430049393
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21389
Updated:
2020-12-01 20:28:06
Metrics:
Views: 197
Export: