Lietuvos valstybės kūrėjai, T. 1, XVI-XIX a. portretai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės kūrėjai. T. 1, XVI-XIX a. portretai
Editors:
Bialopetravičienė, Laima, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006.
Pages:
390 p
Keywords:
LT
Juozapo Bedelio portretas; Jono Kazimiero Bžostovskio portretas; Juozapo Straševičiaus portretas; Jono Luko Vaicekavičiaus portretas; Andriaus Valavičiaus portretas; Jeronimo Valavičiaus portretas.
EN
Portrait of Jozef Bedel; Portrait of Jan Kazimierz Brzostowski; Portrait of Jozef Straszewicz; Portrait of Jan Lukasz Woiciechowicz; Portrait of Andrzej Wołłowicz; Portrait of Hieronim Wołłowicz.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatomi XVI-XIX a. pirmosios pusės Lietuvos valstybės kūrėjų portretai, publikuoti tarptautinės dailės parodos kataloge: Vilniaus vyskupijos administratoriaus Juozapo Baukio-Baukevičiaus (tapytas Jono Zenkevičiaus); Raguvos altaristos Juozapo Bedelio (tapytas Jono Rustemo mokinio); Lietuvos ir Lenkijos valstybės politinio ir karinio veikėjo Kasparo Bekešo (tapytas Juozapo Ozemblovskio); vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio (nežinomas dailininkas); Stepono Batoro atminimo medalis (aut. Andrėjas Šindleris); Upytės pavieto bajorų maršalkos M. Straševičiaus žmonos Kazimieros Straševičienės (aut. nežinomas); Upytės pavieto pakamario Juozapo Straševičiaus (aut. Petras Rozalinas?); Upytės pavieto maršalkos Mykolo Straševičiaus (aut. Petras Rozalinas?); kunigo Jono Luko Vaicekavičiaus (aut. nežinomas); Tytuvėnų vienuolyno fundatoriaus Andriaus Valavičiaus (aut. Petras Rozalinas?); vyskupo, valstybininko Eustachijaus Valavičiaus (aut. Lukas Kilianas); politiko ir diplomato Jeronimo Valavičiaus (aut. Petras Rozalinas?); dailininko tapytojo Valentino Vankavičiaus.

ENThe article represents founders’ of the Lithuanian state portraits of the 16th and the first half of the 19th c., published in the catalogue of the International Art Exhibition. Represented portraits of the state founders are the following: Vilnius diocese administrator Juozapas Baukys-Baukevičius (by Jonas Zenkevičius); Raguva altarista Juozapas Bedelis (by Jonas Rustemas’ student); Lithuanian and Polish politics and military activist Kasparas Bekešas (by Juozapas Ozemblovskis); bishop Konstantinas Kazimieras Bžostovskis (unknown artist); Stephen Bathory’s memorial medal (by Andrėjas Šindleris); Upytė district noblemen marshal M. Straševičius’s wife Kazimiera Straševičienė (unknown artist); Upytė district pakamarys Juozapas Straševičius (by Petras Rozalinas?); Upytė district noblemen marshal M. Straševičius (by Petras Rozalinas?); priest Jonas Lukas Vaicekavičius (unknown artist); Tytuvėnai monastery founder Andrius Valavičius (by Petras Rozalinas?); bishop, statesman Eustachijus Valavičius (by Lukas Kilianas); politician and diplomat Jeronimas Valavičius (by Petras Rozalinas?); artist Valentinas Vankavičius.

ISBN:
9986669588
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6418
Updated:
2018-02-05 10:50:43
Metrics:
Views: 111
Export: