Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslų "Šv. Pranciškus Asyžietis" ir "Šv. Didakas" autorystės klausimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslų "Šv. Pranciškus Asyžietis" ir "Šv. Didakas" autorystės klausimas
Alternative Title:
Authorship question of Vilnius Bernardine church paintings "St. Francis Of Assisi" and "St. Didacus"
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2015, 19, p. 119-130
Keywords:
LT
Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai; Autorystė; Restauravimas; Restauravimo istorija; Sienų tapyba; Tapytojas Matas Motiejus Sluščanskas; Tapytojas Matas Motiejus Sluščianskis; Teresės bažnyčia; Vilniaus Bernardinų bažnyčia; Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia; Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia; Šv. Didakas; Šv. Pranciškus; Šv. Pranciškus Asyžietis.
EN
Annunciation to Blessed Virgin Mary; Authorship; Frescoes; History of restoration; Matas Motiejus Sluščanskis; Painter; Painter Matas Motiejus Sluščianskis; Painting St. Didacus; Paintins St. Francis; Restoration; St. Didacus; St. Francis of Assisi; Vilnius Bernardine church; Vilnius St. Francis of Assisi Church; Vilnius St. Theresa Church; Vilnius St. Therese church; Wall-painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - nustatyti Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios (toliau vartojamas sutrumpinimas Vilniaus Bernardinų bažnyčia) altorinių paveikslų „Šv. Pranciškus Asyžietis“ ir „Šv. Didakas“ autorystę. Šie tapybos kūriniai buvo beveik netyrinėti. 2012 m. iš Vilniaus Šv. Dvasios (Dominikonų) bažnyčios grąžintų ir 2013 m. restauruotų paveikslų „Šv. Pranciškus Asyžietis“ ir „Šv. Didakas“ lyginimas tarpusavyje ir su 2009- 2012 m. restauruotu paveikslu „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ leidžia hipotetiškai priskirti juos XVIII a. Vilniuje dirbusiam tapytojui Matui Motiejui Sluščianskiui (Matthias Sluszczański (Sluszcański, Slusczański) ir patikslinti duomenis apie šį dailininką. Padėka: Už pastabas, konsultacijas ir įžvalgas straipsnio autorius dėkoja Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro eksperto kvalifikacijos metalo restauratoriui Rimvydui Derkinčiui ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojai Regimantai Stankevičienei, o už vertimą iš lotynų į lietuvių kalbą - Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro rankraščių skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Irenai Katilienei. [Iš leidinio]

ENAuthorship question of Vilnius Bernardine church paintings St. Francis Of Assisi and St. Didacus On the ground of literature sources, comparative visual analysis and data obtained while performing restoration works it is tried to identify the authorship of altar paintings St. Francis of Assisi and St. Didacus, which were created in the middle of the 18th century for the new altars of Vilnius Bernardine church and which were held in Vilnius St. Spirit church since 1949 and later on returned in 2012. The identic shape, similar size, composition, manner of execution of the paintings mentioned above gave rise to the search of possible the same author. To justify the hypothetical insight that the author of these pieces of art can be painter Matas Motiejus Sluščanskis who worked in Vilnius, mutual comparison, the technical and other facts of the paintings, their visual art analysis, the published information about the author, are invoked. Even though it is known that the frescoes of Vilnius St. Therese church were painted by the artist Sluščanskis, due to painting on canvas with oil paints and rendering technology and specific image and differences, comparative analysis of these pieces is very complicated. Even though the repainting works of Mary Mother of Jesus in the painting revelation are performed by artist Sluščanskis, they are inappropriate because they do not have the individual features of the painter’s manner and the range of colors used for the repainting works is adapted to the overall color scheme of the painting being renovated. It is reasonable to draw such conclusions that the painting St. Francis of Assisi restored in 2013 is the first hypothetical easel painting of the famous 18th century painter Matas Motiejus Sluščanskis and the other painting St. Didacus can be assigned the painters of his ambient. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60523
Updated:
2020-03-09 14:03:59
Metrics:
Views: 95    Downloads: 2
Export: