The development of socially responsible business in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The development of socially responsible business in Lithuania
Alternative Title:
Socialiai atsakingo verslo plėtra Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 1 (51), p. 36-43
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje palyginamos įvairios socialinės atsakomybės vadybos sistemos. Šiuo metu baigiamas parengti naujas pasaulinis standartas ISO 26000. Įmonės, įgijusios SA 8000 sertifikatą, atkreipia verslo partnerių ir visuomenės dėmesį į tai, kad ji yra socialiai atsakinga organizacija. Tai reiškia, kad visi jos gaminami ar parduodami produktai buvo pagaminti laikantis minėto standarto reikalavimų. Šis sertifikatas taip pat patvirtina, kad ir visi įmonės verslo partneriai bei tiekėjai taip pat yra socialiai atsakingi subjektai. Straipsnyje nagrinėjama AB „Utenos trikotažas“- pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos įmonė, įdiegusi ir sertifikavusi savo socialiai atsakingo verslo vadybos sistemą. Socialinės atsakomybės sistemos įgyvendinimas sąlygoja organizacijos vidinės naudos atsiradimą, nes išorės klientai vis dažniau vertina, kokiomis sąlygomis dirba jų perkamų produktų tiekėjų darbuotojai. Socialiai atsakingi įsipareigojimai, pareiškimai bei socialinės atsakomybės sistemos ir jų įgyvendinimas padeda pritraukti naujų darbuotojų, skatina jų produktyvumą ir lojalumą. Socialinės atsakomybės sistemos sertifikavimas ne tik padeda įgyti konkurencinį pranašumą, bet yra ir priemonė atskleisti organizacijos stipriąsias ir tobulintinas sritis bei parengti veiksmingas veiklos tobulinimo priemones. Tyrimas atskleidė ir dar vieną socialinės atsakomybės diegimo visoje tiekimo grandinėje privalumą - pažengusios šioje srityje organizacijos perteikia savo patirtį ir metodologiją kitoms minėtos grandinės įmonėms ir tuo padidina šios veiklos socialinį ir ekonominį veiksmingumą.

ENThis article analyzes the peculiarities and development of the socially responsible business and conception of the corporate social responsibility (CSR). The CSR concept and those already being as part of socially responsible business, more and more often require the adequate behaviour from the supply chain partners as well. The main purpose of this article is to initiate the peculiarities of the content and practice of socially responsible businesses worldwide and in Lithuania, as well as to determine the national companies‟ evaluation of the socially responsible business development and its main benefits. Modern organizations are implementing mandatory as well as voluntary management systems. Management system that is based on social responsibility requirements fall to voluntary system category. Every organization chooses how it would like to implement the corporate social responsibility and accountability concept into its daily practices. One of the best known international net-works of socially responsible businesses is Global Com-pact (GC), presented by the United Nations (UN) in 1999. Global Compact seeking two main goals: firstly - to help organizations to implement the principles of GC into business strategy, secondly - to force communication and partnership between various sectors inside and outside the country while seeking universal aims of world's development. Lithuania set the national network of GC in 2005. Today, this national network in Lithuania contains forty two organizations.Other organizations choose standardized management systems of social accountability - SA 8000. Despite the fact that there are over 1000 certified organizations over the world, Lithuania makes its first steps in the area. SC "Utenos Trikotažas" is the first and the only company at the moment, which implemented and certified its socially responsible management system according to SA 8000 requirements in 2006. This company has other evident achievements, showing its socially responsible business - significant part of its production is certified and marked with "EU flower" and "Öeko-Tex" environmental marks. In 2001 the company implemented environmental management system according to ISO 14000. The daughter Ukrainian enterprise "Mriya" is encouraged and sup-ported by "Utenos Trikotažas" SC to implement principles, best practices and requirements of standards mentioned above But there are lack of scientific resumes about the peculiarities of design and implementation of social responsibility standards, links between other management systems and resulting benefits. This paper provides the analysis of peculiarities when implementing SA 8000 system, it provides the new model of "cause-effect" cycle and continuous improvement in business organization. The paper reveals that certification of social accountability and responsibility system is not only to gain competitive advantage, but also it is a tool to reveal strengths and weaknesses of the company. Innovative Lithuanian companies are spreading the best business practices, including experience of social responsibility, to organizations from other countries accessing into EU. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18248
Updated:
2021-01-31 15:14:54
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: