Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo politikos Lietuvoje SSGG analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo politikos Lietuvoje SSGG analizė
Alternative Title:
Corporate social responsibility SWOT analysis policy in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 605-611
Keywords:
LT
Įmonių socialinė atsakomybė; Makroekonominė verslo aplinka; Vyriausybės politika; SSGG analizė.
EN
Corporate social responsibility; Macroeconomic business environment; SWOT analysis.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas valstybės ir verslo santykis sprendžiant socialiai atsakingo verslo plėtrą. Valstybės vaidmuo sprendžiant socialiai atsakingo verslo problemas yra labai svarbus. Be vyriausybės pagalbos vienas verslas negali išspręsti socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių problemų. Socialiai atsakingų įmonių plėtrą veikia makroekonominė aplinka, susidedanti iš visų ekonomikos sektorių bei jų tarpusavio sąveikos. Pagrindinius ekonomikos sektorius galima išskaidyti į tris pagrindinius komponentus: valstybės sektorių, privatų sektorių ir visuomeninį sektorių, kurio esminę dalį sudaro namų ūkiai arba vartotojai. Valstybės vaidmuo skatinant socialiai atsakingų įmonių plėtrą vaidina lemiamą vaidmenį. Todėl straipsnio tikslas – išanalizuoti ar Lietuvos makroekonominė aplinka yra palanki socialiai atsakingų įmonių plėtrai. [Iš leidinio]

ENDevelopment of CSR is influenced by the macroeconomic environment that consists of all economic sectors and their interactions. The main sectors of the economy can be divided into three main components: state sector, private sector and public sector. In order to analyse the influence of the main macroeconomic aspects on the development of CSR, statistical data analysis techniques (such as the correlation analysis of the influence of separate factors on the development of CSR) were used. SWOT analysis of CSR promotion policy, based on the most important policy documents in the field of CSR, has shown that macroeconomic business environment in Lithuania is not conducive to the development of CSR. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32244
Updated:
2020-11-15 21:48:34
Metrics:
Views: 25    Downloads: 14
Export: