Valstybės paramos įtaka ūkininkų ūkių socialinei atsakomybei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės paramos įtaka ūkininkų ūkių socialinei atsakomybei
Alternative Title:
Influence of government's support on social responsibility of farmers' farms
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 257-263
Keywords:
LT
Valstybės parama; Socialinė atsakomybė; žemės ūkis; ūkininkai; Išoriniai kaštai.; Išoriniai kaštai.
EN
Goverment support; Social responsibility; Agriculture; Farmers; External cost.; External cost.
Summary / Abstract:

LTValstybės parama būtų efektyvesnė, jei ji verslininkus skatintų užsiimti socialiai atsakingu verslu, kuris nesukurtų išorinių neigiamų kaštų, neinternalizuojamų tiesiogiai rinkos kainų mechanizmo Valstybei papildomai apmokestinant socialiai neatsakingą verslą, susiduriama su šalies kapitalo pritraukimo ir šalies investicinio konkurencingumo problema. Todėl dažniausiai praktikoje taikomas kitas ekonominis svertas - socialiai atsakingo verslo skatinimas. Viena iš paramos priemonių skirta tiesiogiai skatinti socialinę atsakomybę yra valstybės parama ekologiniams ūkiams. Straipsnyje nustatyta tendencija, kad tokių paramos priemonių kaip parama investicijoms ar tiesioginės išmokos didesnės socialinės atsakomybės savimonės tarp ūkininkų neskatina. Susumavus bendrus valstybinės paramos rezultatus nustatyta, kad valstybės parama ūkininkams neįtakojo jų socialinės atsakomybės padidėjimo. Dėl šios priežasties būtina peržiūrėti valstybės paramos priemonių teikimo prioritetus ūkininkams ir susieti juos su ūkininkų socialinės atsakomybės skatinimu. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article - To evaluate the influence of government's support on the social responsibility of farmers' farms. Methods used in the research. analysis of scientific literature (in order to define the problem of compatibility between the government's support and social responsibility), method of descriptive statistics analysis (in order to evaluate the extent of support and to the social costs of farmers). One of the support means designated for the direct inducement of social responsibility is the government's support to organic farms. Still it was determined that such support means as the support for the investments or direct allowances do not induce higher social responsibility consciousness between the farmers. After summarization of total results of government's support it was determined, that government's support for the farmers had no influence on their social responsibility increase. Due to this reason it is necessary to revise the priorities of rendering of government's support means for the farmers and to relate them to the inducement of farmers' social responsibility. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22363
Updated:
2021-01-21 17:30:18
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: