Socialinės atsakomybės įtaka darniai verslo plėtrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės atsakomybės įtaka darniai verslo plėtrai
Alternative Title:
Influence of social responsibility on sustainable business development
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 115-121
Keywords:
LT
Organizacija; Principai; Vadybos sistema; Įmonių socialinė atsakomybė.
EN
Corporate social responsibility; Management system; Organization; Principles.
Summary / Abstract:

LTĮmonei darnus vystymasis reiškia verslo strategijų ir veiksmų, kurie šiandien patenkina įmonės ir jos suinteresuotų šalių poreikius, taikymą. Visa tai apsaugo, sustiprina, išplečia žmonių ir gamtos išteklius, kurių reikės ateityje. ĮSA klausimas yra nagrinėjamas kaip strateginės reikšmės klausimas ir svarstoma, kaip aplinkosauginius ir socialinius aspektus integruoti į įmonės strategiją bei kasdieninę praktiką. Pateikiamas modelis, kuriame matyti, kaip įmonių socialinė atsakomybė veikia darnią verslo plėtrą, nurodoma, kad kiekvienas veiksnys turi būti lygiagrečiai plėtojamas bei vienodai vertinamas. Pažymima, kad darnaus vystymosi principai tampa sudedamąja veiklos apskaitos dalimi ir socialiai atsakingos strateginės vadybos naudojimu įmonės veikloje. Sisteminis praktinis šių principų taikymas skatina integruotą gamybos procesą, pabrėžiama gamintojų atsakomybė saugoti aplinką ir racionaliai naudoti išteklius. [Iš leidinio]

ENSustainable business development means using a strategy, what today content organizations and their interests sides demand, and also protecting, sustaining and expanding human and natural resources that will be needed in future. CRS questions are analyzed as strategy bearing in mind the question of how environmental demands and social aspects are integrated into organization's strategy and daily practice. The model is given describing how corporate social responsibility influences sustainable business development, it is indicated that every factor must be developed in parallel and equally considered. Furthermore, it is indicated that a principle of sustainable development becomes business accounting component and also strategic management of social responsibility in organization. When used systemically and practically these principles motivate integrated production process, emphasize producer responsibility to protect nature and rationally use resources. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25334
Updated:
2018-12-17 12:42:03
Metrics:
Views: 39    Downloads: 15
Export: