Įmonių socialinės atsakomybės vaidmuo, kuriant darnią ekonomiką

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės vaidmuo, kuriant darnią ekonomiką
Alternative Title:
Importance of corporate social responsibility (CSR) in creation of sustainable economy
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darni ekonomika; Gamtos apsauga; Įgyvendinimas; Įmonių socialinė atsakomybė; Įmonių socialinė atsakomybė, darni ekonomika, gamtos apsauga, įgyvendinimas; Corporate social responsibility; Corporate social responsibility, harmonius economy, socially responsible business; Harmonious economy; Natural resources; Protection of environment; Socially responsible business.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Darni ekonomika; Įgyvendinimas; Įmonių socialinė atsakomybė; Įmonių socialinė atsakomybė, darni ekonomika, gamtos apsauga, įgyvendinimas.
EN
Corporate social responsibility; Corporate social responsibility, harmonius economy, socially responsible business; Harmonious economy; Natural resources; Protection of environment; Socially responsible business.
Summary / Abstract:

LTNaujos ūkio raidos tendencijos, informacinių technologijų panaudojimas bei pasaulio ekonomikos globalizacija pateikia naujus iššūkius ne tik įvairių šalių verslo visuomenei, vyriausybėms, bet ir visai žmonijai. Prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės kontekste, kritiškai peržiūrimos tradicinės ekonominės teorijos ir paplitę verslo vadybos modeliai. Šiandieninė ekonomikos sistema neatsižvelgia į gamtos dėsnius ir natūralius išteklius naudoja greičiau, nei jie spėja atsinaujinti, todėl vis dažniau yra siūloma pereiti į naująjį darnios ekonomikos etapą, kuriame prekių ir paslaugų kūrimas turėtų būti nukreiptas visuomenės gerovės užtikrinimui. Didelį indėlį darnios ekonomikos kūrime įneša socialiai atsakingos įmonės. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra svarbi tuo, kad atspindi pagrindines visuomenės, kurioje norime gyventi, vertybes. Ji svarbi atskiroms bendrovėms - ir didelėms, ir mažoms, - kurios, pateikdamos naujas prekes ir paslaugas, naujus įgūdžius ir aktyviai dalyvaudamos, netolimoje ateityje ir ilgalaikėje perspektyvoje gerina ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius rodiklius. Straipsnyje siekiama atskleisti įmonių socialinės atsakomybės vaidmenį darnios ekonomikos kūrime, kuri liečia taupų gamtos išteklių naudojimą ir gamtos apsaugą, bei įvertinti socialiai atsakingo verslo įgyvendinimo galimybes Lietuvoje šiandienėmis ekonominėmis sąlygomis. [Iš leidinio]

ENNew tendencies of the economic development, use of information technologies and globalisation of the economy introduce the new challenges for the business society, governments, and also for all humanity. Currently, in the context of the economical crisis, the traditional economical theories and widespread business management models should be revised critically. Today's economy does not take into consideration the laws of nature and natural resources uses quickly, therefore they do not renew in time. Accordingly, more and more often it is suggested move to new stage of the harmonious economy. It should be mentioned that the corporate social responsibility (CRS) has very important role in creating and maintaining harmonious economy. The organizations began comprehend clearly that they are the part of the social system and that relations between the organization ant the society, and between different systems (ecosystem, technical) are very important. Therefore, in the scale of the organizational values the new value like social responsibility has appeared. Corporate social responsibility reflects the principal values of the society (protection of environment, safety of humanity and etc.), in which we want to live. The author in this article discloses the concept of the social responsibility, its importance to creation of socially responsible business and harmonious economy, emphasizes the spearing use of natural resources and the protection of environment, analyses, how the idea of socially responsible business is implemented in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24546
Updated:
2013-05-09 19:05:05
Metrics:
Views: 11
Export: