Įmonių socialinės atsakomybės vadyba integralumo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės vadyba integralumo aspektu
Alternative Title:
Corporate social responsibility management analysis from the perspective of integrity
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 328-334
Keywords:
LT
Integralumas; įmonių socialinė atsakomybė; įmonių socialinės atsakomybės vadybos instrumentai; Suinteresuotieji.
EN
Integrity; Corporate social responsibility; Instruments of corporate social responsibility managements; Stakeholders; Instruments of corporate social responsibility management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami tyrimo apie įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) vadybos ir etinių programų taikymo Lietuvos įmonėse rezultatai integralumo - deklaruotų vertybių ir praktikos dermės - aspektu. Tyrime naudotas apklausos metodas. Apklausa atlikta etikos kodeksą turinčiose arba/ir Jungtinių Tautų Vystymosi programos Pasaulinį susitarimą pasirašiusiose įmonėse (PS įmonės). Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog etikos, taip pat ir ĮSA vadybos instrumentų taikymo tendencijos yra silpnos. Tai rodo, jog dauguma įmonių neturi ĮSA strategijos, padedančios integruoti pažangias praktikas į sistemą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje didintų jų veiklos efektyvumą. Kita vertus, rezultatų analizė ĮSA integralumą užtikrinančių praktikų aspektu parodė, jog šioje srityje tendencijos optimistiškesnės. Straipsnyje aptariamos grėsmės, kylančios dėl kai kurių integralumą užtikrinančių praktikų ir strateginės orientacijos diegiant ĮSA trūkumo ir tobulintos įmonių veiklos sritys diegiant ĮSA ir kitas etines programas. [Iš leidinio]

ENThe paper presents findings of the research on the tendencies of corporate social responsibility (CSR) management and implementation of ethics programmes in Lithuanian organizations. The processes of CSR management and application of CSR/ethics instruments is analysed from the perspective of integrity, i.e. the congruence between declared values and practices. A survey method was used in the research. It was carried out in companies which at that time had an ethics code or/and had signed the Global Compact of the United Nations Development Programme. The research findings show that the tendencies of application of ethics and CSR instruments are weak. This means that most companies which participated in the survey do not have a CSR strategy that would integrate progressive practices into a system and enhance its performance effectiveness in the long run. On the other hand, analysis of the practices ensuring integrity of CSR revealed that tendencies are more optimistic. The paper concludes with the discussion of threats that arise from insufficiency of practices which ensure integrity and a weak strategic orientation in implementing CSR. It also highlights some fields for the improvement of CSR management and other ethical programmes in the researched companies in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22368
Updated:
2020-11-13 22:12:44
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: