Public health and socially responsible business correlation strength rating

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Public health and socially responsible business correlation strength rating
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 612-619
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekamas visuomenės sveikatos ir socialiai atsakingo verslo ryšio stiprumo įvertinimas. Bet kurios visuomenės turtas yra žmonės ir ekonominės-socialinės pažangos galutinis kriterijus yra žmogus ir kuo geresnis jo poreikių patenkinimas. Sveikata geriausiai atsispindi gyvenimo trukmės, gimstamumo, mirtingumo ir kitais sveikatos rodikliais. Pastebima, kad sėkmingas ekonominis vystymasis vis labiau priklauso nuo investicijų į žmones ir intelektinį potencialą, išsaugant ir vystant žmogiškąjį kapitalą. Žmogiškasis kapitalas, kaip svarbiausią strateginį išteklių, keičia finansinį kapitalą. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama sveikatos rodiklių ir socialiai atsakingo verslo visuomenės sveikatos srityje tyrimui. Taip pat siekiama atskleisti visuomenės sveikatos įtaką Lietuvos ekonomikos vystymuisi. Tyrimo objektas – visuomenės sveikata. Straipsnio tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti visuomenės sveikatos ir socialiai atsakingo verslo vystymosi ryšį ir socialiai atsakingo verslo sąveiką su Lietuvos visuomenės sveikata. Stochastiniam ryšio stiprumui nustatyti tarp visuomenės sveikatos ir socialiai atsakingo verslo naudojamas matematinis modeliavimas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad socialiai atsakingo verslo vystymasis tiesiogiai susijęs su sveikatos būkle Lietuvoje. Taip pat atkreipiamas dėmesys į ta, kad verslo ir ekonomikos augimas tiesiogiai veikia visuomenės sveikatą.Reikšminiai žodžiai: Visuomenės sveikata; Išlaidos sveikatos priežiūros; Įmonių socialinė atsakomybė; Ekonomikos augimas; Public health; Health care costs; Corporate social responsibility; Economic growth.

ENAt any the society of the underlying assets are people, and economic-social progress in the final criterion is the man and his needs fuller satisfaction. Health is best reflected by the quality of life expectancy, as well as the birth rate, mortality and other health indicators. Successful economic development is increasingly dependent on what will be investment in people and intellectual potential of conservation and development that human capital. Human capital is changing the financial capital of the most important strategic resources. Environment and business are inextricably linked, and long-term business success depends on how the company is able to integrate harmoniously into the environment and social sense of public sentiment. Unfortunately, in practice there is no one study, the answer to the question of the impact of public objectives are to corporate social initiatives. Therefore, this article focuses on the analysis of health indicators and socially responsible business and public health communication evaluation, as well as to show the public health impact of the economic development of Lithuania. The evaluation of socially responsible business synergy to public health, and the imposition of socially responsible business and public health communications strength, it can be concluded that socially responsible business development directly related to the health status of Lithuania. It should also be noted that business and economic growth directly affects public health. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32605
Updated:
2018-12-17 12:54:17
Metrics:
Views: 20
Export: