Išlaidų sveikatos apsaugai naštos verslui ir valstybei įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išlaidų sveikatos apsaugai naštos verslui ir valstybei įvertinimas
Alternative Title:
Public health spending load valuation for business and government
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 280-288
Keywords:
LT
Sveikatos apsauga; įmonių išlaidos sveikatos apsaugai; Valstybės išlaidos sveikatos apsaugai; įmonių socialinė atsakomybė; Privalomas sveikatos draudimas.
EN
Public health; Companies load for health care; Government load for health care; Corporate social responsibility; Bound health insurance; Bound health insuranc.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio verslo orientaciją į socialiai atsakingą veiklą lemia bendros tendencijos, kuomet tiek atskiri asmenys, tiek kolektyvinės veiklos dalyviai suvokia savo atsakomybę prieš visus tuos, kuriuos įtakoja jų veiklos pasekmės. ĮSA atskleidžia naują verslo vaidmenį visuomenėje, parodant ir išplėtojant indėlį, kuriuo verslas prisideda prie visapusiškos socialinės gerovės kūrimo. Lietuvoje tik pradedama plačiau diskutuoti verslo etikos bei socialiai atsakingo verslo tema. Verslas disponuoja dideliais žmogiškaisiais ištekliais, todėl gyventojų sveikata šiandien pripažįstama kaip didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė. Ji - ne tik ligų ar fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė, kuriai užtikrinti be kitų veiksnių bei priemonių yra reikalinga tinkama ir priimtina sveikatos priežiūra. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas sveikatos apsaugai, kaip socialiai atsakingo verslo išdavai. Analizuojama įmonių socialinė atsakomybės ir sveikatos priežiūros problematika Lietuvoje, įvertinamas valstybės vaidmuo skatinant ĮSA. Įvertinama išlaidų sveikatos apsaugai našta tenkanti verslui ir valstybei, išskiriamos priežastys, kodėl įmonės nesuinteresuotos tapti socialiai atsakingomis. [Iš leidinio]

ENModern business orientation tendency determine social responsibility activity, when that much separate persons, that much corporate activity participants realize one's responsibility against all those who are influenced their activity consequence. Corporate Social Responsibility (CSR) uncover new business part in the society showing and amplifying the contribution whereby business join universal social welfare creation. Because in Lithuania starting to discuss widely about business ethic and the social responsibility business. Business command big human recourses that's why residents health today appreciable as majority society social and economic value. It is not only absence sicknesses physical defects, but also physical, psychical human welfare whom ensure without other actions and means is needed appropriate and accepted health care. Main attention in this paper dedicated for public health. Presentation problem corporate social responsibility and health care in Lithuania, rated government part stimulating CSR. Analysed and rated the load falling business and government. Excluded reasons, why the companies disinterred become to social responsibilities, from which most important is taxes load falling for companies. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22365
Updated:
2018-12-17 12:31:40
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: