Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys
Alternative Title:
Economic crisis impact directions concerning corporate social responsibility in Lithuanian SMES
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 229-236
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTIlgą laiką ryškėjo takoskyra tarp ekonominių ir socialinių įmonių tikslų, jie buvo suvokiami kaip skirtingi, dažnai - netgi konkuruojantys. Dabartinio pasaulio socialinio modelio būdingi bruožai paneigė šią sampratą ekonominiu aspektu, išryškėjus socialinių, etinių ir ekologinių veiksnių reikšmei, savaime priartinusiai tokį verslo modelį prie socialiai atsakingo požiūrio. Dėl globalizacijos procesų išnykusios sienos, atstumai, laiko skirtumai bei susiklosčiusi ekonominės krizės situacija betarpiškai įtakoja ne tik didžiuosius pasaulio ekonomikos subjektus, bet ir smulkias bei vidutines įmones. Todėl aktualiomis tampa problemų, anksčiau būdingų stambiam verslui, diskusijos smulkaus ir vidutinio verslo aspektu. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti ekonominės krizės poveikio kryptis smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei, išskiriami SVĮ socialinę atsakomybę įtakojantys mikro ir makro veiksniai, siekiant nustatyti ekonominės krizės poveikio ĮSA kryptis. Atliktas tyrimas dėl ekonominės krizės poveikio Lietuvos SVĮ socialinei atsakomybei rodo, kad ekonominės krizės pasekmės SVĮ ir ĮSA dėl įvairių priežasčių dažniausiai vertinamos neigiamai. Smulkusis verslas pirmiausiai privalės spręsti išlikimo problemą, todėl tai stabdys ĮSA diegimą Lietuvos SVĮ. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ); įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA); Ekonominė krizė; Small and medium business (SME); Corporate social responsibility (CSR); The economic crisis.

ENThe antithesis between economic and social firm's objectives existed for a long time. Current social model features of the world refuted this concept in economic terms, have highlighted the social, ethical and environmental values, had anticipate a business model to a socially responsible approach. Therefore, the earlier typical large business problems become relevant for small and medium enterprises (SMEs). The article aims to reveal the impact of economic crisis direction on small and medium-sized business' corporate social responsibility (CSR). Micro and macro factors influencing SMEs' CSR were analyzed, in order to determine the possible directions of economic crisis impact on CSR policies. The research of economic crisis impact on Lithuanian SMEs' CSR indicates that the economic crisis effect on CSR in SMEs most often is evaluated negatively, still for various reasons, with the leading one, that firstly small business should address the issue of survival, so this is hampering the deployment of CSR in Lithuanian SMEs. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22351
Updated:
2018-12-17 12:31:37
Metrics:
Views: 63    Downloads: 19
Export: