Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas
Alternative Title:
Integration of social responsibility and organization‘s management system
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 366-373
Keywords:
LT
Visuotinės kokybės vadyba; Socialinė atsakomybė; Organizacijos vadybos sistema.
EN
Total quality management; Social responsibility; Organization's management system.
Summary / Abstract:

LTIlgalaikė organizacijų sėkmė priklauso nuo to, kaip darniai jos sugeba integruotis į aplinką bei jausti suinteresuotųjų šalių socialines nuotaikas. Organizacijos ir ją supančios aplinkos santykiai turėtų būti formuojami socialinės atsakomybės pagrindu. Šiame straipsnyje nagrinėjama mokslinė bei praktinė problema kaip organizacijoje įgyvendinama visuotinės kokybės vadyba įtakoja jos siekius (galimybes) tapti darnia ir socialiai atsakinga organizacija. Organizacijos veiklos kryptys (iniciatyvos), išreiškiančios jos atsakingumą: socialinė atsakomybė, darna ir valdymas. Tikslas – nustatyti organizacijos socialinės atsakomybės ir vadybos sistemos sąsajas. Tyrimo objektas – socialinės atsakomybės ir vadybos sistemos integravimas. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės literatūros sistemine ir lyginamąja analize, autorių įžvalgomis. Tyrimui pasirinkta UAB „TNT Lietuva“. Organizacijos patirtis vadybos sistemos integravimo ir socialinės atsakomybės srityse yra vertinama Lietuvos organizacijų mastu. Apibendrinant literatūros studijas ir empirinius tyrimus socialinės atsakomybės ir vadybos sistemos integravimo srityje, straipsnyje pateikiamos išvados bei tolimesnių tyrinėjimų kryptys. [Iš leidinio]

ENLong-term success of organizations depends on how it is able to integrate sustainable into the environment and feel the social mood of stakeholders - organizations and the surrounding environment relationship should be formed on the basis of social responsibility. This article analysis the scientific and practical issue for an organization implementing total quality management contributes to the objective of (potential) to become sustainable and socially responsible organization. Organizational activities (initiatives) representing the Organization of responsibility: organization of social responsibility, organization sustainability, organization management. The article attempts to form the conception of sustainable organization on the basis of total quality management, while generalizing the scientific works in this area. The purpose of the article is to identify the organization social responsibility and management system coherences. The object of research is the integration of social responsibility and management system. The research methods - the article was prepared, following the systemic and comparative analysis of the scientific literature and insights of the authors. Ltd. TNT Lithuania was selected for research. Organization experience of the integration of management system and social responsibility is assessed in Lithuanian organization level. Summary of literature studies and empirical studies of integration of social responsibility and the management systems, the article provides conclusions and further research directions. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32495
Updated:
2020-12-06 19:38:52
Metrics:
Views: 39    Downloads: 15
Export: