Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ir įmonių socialinės atsakomybės suderinamumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ir įmonių socialinės atsakomybės suderinamumas
Alternative Title:
Production of genetically modified products and compatibility of enterprises social responsibility
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 549-555
Keywords:
LT
Įmonių socialinė atsakomybė; Genetiškai modifikuoti produktai.
EN
Enterprise social responsibility; Genetically modified products.
Summary / Abstract:

LTAprūpinimas maistu, maisto sauga, klimato kaita, žemės ūkio tvarumas, pasaulinė prekyba žemės ūkio produktais – šie klausimai paskutiniais metais susilaukė žiniasklaidos, politikų ir plačiosios visuomenės dėmesio, kurie nėra abejingi įmonių socialinės atsakomybės klausimui (Gafenas, 2009). Tačiau kyla klausimas, kaip vystyti žemės ūkio technologijas, kad jos būtų ne tik technologiškai efektyvios, bet ir nekeltų etinių prieštaravimų bei pačios įmonės ne tik siektų trumpalaikės naudos, bet išliktų socialiai atsakingos. Natūraliai kyla klausimas kaip turėtų elgtis socialiai atsakinga įmonė genetiškai modifikuotų produktų atžvilgiu. Nemažai mokslininkų (Grinius, 2009; Sasnauskas, 2009; Bumelis, 2009) biotechnologų įžvelgia genetiškai modifikuotų produktų naudojimo privalumų. Tačiau kita mokslininkų grupė įžvelgia ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau GMO) slypintį pavojų, nes iš ties trūksta tyrimų apie jų poveikį žmogui, aplinkai, ūkiui. Straipsnyje įvertinus įmonės socialinės atsakomybės lygius, išskirtas šių atsakomybės lygių užtikrinimas užsiimant genetiškai modifikuotų produktų verslu. Įmonės socialinė atsakomybė akcininkams bus užtikrinta, jei GMO technologijas žemės ūkyje įmonė diegs tik atlikus nuodugnius tyrimus apie GMO poveikį žmogaus sveikatai, ūkiui bei klimatui. Įmonės socialinė atsakomybė darbuotojams bus užtikrinta jei įmonė pirmiausia rūpinsis dirbančiųjų su GMO saugumu. Įmonės socialinė atsakomybė vartotojams bus užtikrinama atlikus tinkamą produktų žymėjimą (tame tarpe apie gyvūnų šėrimą GM augalais) ir pateikiant pilną informaciją apie GMO produktų poveikį vartotojams. Įmonės socialinė atsakomybė bendruomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims bus užtikrinta kontroliuojant GMO augalų paplitimą išsaugant nepažeistas ekosistemas. [Iš leidinio]

ENA biotechnology offer great business opportunity for enterprises but it is also important that the enterprises would handle social responsibility. It is important to determine how socially responsible business should behave in regard to genetically modified products. Purpose of the article – evaluate social responsibility of enterprise in regard to genetically modified products. Object of the article – social responsibility of enterprises in regard to genetically modified products. Used methods – scientific literature analysis (with a view to define compatibility problem of genetically modified products production and social responsibility), descriptive statistical analysis method (with a view to evaluate interested parties assessment of GMOs). The article states that the enterprise which is engaged GMO business must ensure that the various interested parties: shareholders, employees, consumers and community requirements are met. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32563
Updated:
2018-12-17 12:54:15
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: