Lietuvos socialinės politikos modelio įtaka ĮSA plėtrai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialinės politikos modelio įtaka ĮSA plėtrai Lietuvoje
Alternative Title:
Impact of Lithuanian social policy model to development of corporate social responsibility in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 551-557
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė politika; Gerovės valstybės; Įmonių socialinė atsakomybė; Social policy; Welfare states models; Corporate social responsibility.
Keywords:
LT
Gerovės valstybės; Įmonių socialinė atsakomybė; Socialinė politika / Social policy.
EN
Corporate social responsibility; Social policy; Welfare states models.
Summary / Abstract:

LT21-o amžiaus sandūroje nemaža dalis socialinių mokslų atstovų prieina išvados, jog socialinė šalies integracija gali prisidėti prie jos ekonominio augimo. Socialinėje atskirtyje atsidūrė gyventojai yra savotiškas ekonominio augimo rezervas ir potencialas. Lietuvoje vis daugiau vadovaujamasi teoriniu „vystymosi gerovės“ požiūriu, kuris teigia, jog išlaidos ir dėmesys socialiniams klausimams didina šalies ekonominį augimą. Lietuva galima vadinti pokomunistine gerovės valstybe. Jos socialinės programos yra gana didelės aprėpties, bet po kol kas gana žemo lygio. Pavyzdžiui, pensininkai gauna mažas pensijas, menkos ir kitos socialinės išmokos, tačiau kiekvienam prieinama sveikatos apsauga ir vidurinis švietimas. Šiame straipsnyje pateikiama gerovės valstybių modelių analizė, suformuotas Lietuvos socialinės politikos modelis bei įvertinta jo įtaka įmonių socialinės atsakomybės plėtrai Lietuvoje. Tikslas: įvertinti Lietuvos socialinės politikos modelio įtaka įmonių socialinės atsakomybės plėtrai. Tikslui pasiekti naudojama mokslinės literatūros šaltinių palyginamoji analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. [Iš leidinio]

ENIn the junction of 21th century most of social scientists conclude that the state's social integration can contribute to it‘s economic growth. People found themselves socially excluded are some kind of resource and potential of economic growth. Lithuania are more guided by the theoretical "welfare development" approach, which asserts that the cost and attention to social issues suppose to increase the economic growth of the state. Lithuania is a post-soviet welfare state. The state develop a lot of social programs, but relatively level of their implementation is quite low. The article defines and discusses welfare states models; perform the analysis of four European Union indicated welfare states models: Northern, The Anglo-Saxon, Rhine-land and Mediterranean. Lithuanian social policy model will be formed and assess its impact on Corporate Social Responsibility in Lithuania. Objective: To assess the impact of Lithuania's social policy model to the development of Corporate Social Responsibility in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32205
Updated:
2018-12-17 13:04:06
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: