Paramos priemonių "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir "Žemės ūkio valdų modernizavimas" įsisavinimas ir pagrindinės klaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paramos priemonių "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir "Žemės ūkio valdų modernizavimas" įsisavinimas ir pagrindinės klaidos
Alternative Title:
Assimilation of support means "Settlement of young farmers" and "Modernization of agricultural demesnes" and the main mistakes
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 80-85
Keywords:
LT
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas; Paramos priemonės; Europinis žemės ūkio modelis; Žemės ūkio valdų modernizavimas.
EN
Settlement of young farmers; Support means; European agricultural model; Modernization of agricultural demesnes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami du baziniai žemės ūkio politikos modeliai: europinis ir liberalusis (Keirnso). Kiekvienas iš jų turi teigiamų aspektų (vertybes, kuriomis remiasi), tačiau susiduriama ir su neigiamais. Didesnis dėmesys skiriamas europiniam žemės ūkio modeliui, nes remiantis šiuo modeliu yra formuojama žemės ūkio bendroji politika Lietuvoje. Kadangi europinio žemės ūkio modelio trūkumas yra mažas žemės ūkio pasaulinis konkurencingumas, analizuojamos KPP I krypties paramos priemonės, kurių tikslas ir yra didinti žemės ūkio ir kitų su žemės ūkiu susijusių verslų konkurencingumą. Tačiau taikant efektyviai įsisavinamas investicinės paramos priemones didinančias konkurencingumą, europiniame kaip ir liberaliame žemės ūkio modelyje, vertėtų liberalizuoti tarptautinę prekybą ir atsisakyti eksporto subsidijų. Įvertinus KPP I krypties paramos priemonių įsisavinimą, nustatyta, kad geriausiai įsisavinamos "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir "Žemės ūkio valdų modernizavimas" paramos priemonės. Taip pat įvertintos pagrindinės šių dviejų paramos priemonių įsisavinimo klaidos. Jos nėra esminės, tačiau paramos gavėjai į jas turėtų atkreipti dėmesį, nes dėl šių klaidų gali būti vėliau išmokama parama. Dėl šios priežasties europiniame žemės ūkio modelyje siūlomas nuolatinis paramos gavėjų klaidų monitoringas ir nuolatinis informavimas apie jas. [Iš leidinio]

ENA weak point of the European agricultural model is the decrease of competitive ability of agriculture. To reduce this disadvantage of European agricultural model, the support means directed towards the increase of competitive ability of agricultural business should be applied. Goal of the article - to evaluate the implementation of support means "Settlement of young farmers" and "Modernization of agricultural demesnes" as well as to determine the main mistakes. Object of the article - the support means "Settlement of young farmers" and "Modernization of agricultural demesnes". Methods applied: analysis of scientific literature, method of descriptive statistics analysis and interview. We may state, that after evaluation of the amount of tenders of 2007-2008, the total sum of support requested and the support amount disbursed in 2008, the best assimilated and the most important means of direction RDP I, which increase the competitive ability of farms, are the "Settlement of young farmers" and "Modernization of agricultural demesnes". The most frequently met mistakes are of various nature and they depend on the specifics of the support mean. It may be predicated, that the support is implemented effectively, since not significant mistakes are allowed to correct by answering to inquiries, besides, the rules of the means of support itself, are constantly simplified. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26938
Updated:
2021-01-21 17:32:09
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: