Organizacijos strategijos ir vertybių sąsaja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos strategijos ir vertybių sąsaja
Alternative Title:
Connection between strategy and values of organization
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 315-322
Keywords:
LT
Organizacijos strategija; Organizacijos vertybės; Strategijos ir vertybių sąsaja..
EN
Organization; Strategy; Values; Connection between strategy and values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti organizacijos strategijos ir vertybių sąsajos aspektus, analizuojant mokslines publikacijas ir Lietuvoje veikiančių konkrečių organizacijų strategijas bei vertybes. Straipsnyje aptariamas vertybių vaidmuo formuojant ir įgyvendinant organizacijų strategijas, nagrinėjamos organizacijos vertybių sampratos, siejant jas su organizacijos strategija, analizuojami vertybėse deklaruojami dalykai ir jų indėlis į strategiją bei jos įgyvendinimą, pateikiama jų visumą atspindinti "panorama", parodoma vertybių komunikavimo organizacijos viduje ir išorėje svarba ir pristatomi atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Tiriamų organizacijų imtį sudarė 103 Lietuvoje veikiančios organizacijos, kurios savo internetinėse svetainėse skelbia strategijas. Organizacijų skelbiami strategijų ir vertybių tekstai analizuoti turinio (content) analizės metodu. Tyrimas parodė, kad tik šiek tiek daugiau nei pusė internete savo strategijas pristatančių organizacijų jose įvardija ir vertybes. Išryškėjo požiūrio į vertybes skirtingumas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose - pastarosios savo vertybių nepateikia, tuo tarpu verslo organizacijos daugeliu atvejų savo vertybes ne tik pateikia, bet ir paaiškina. Tarp organizacijų strategijose komunikuojamų vertybių dominuoja socialinės ir ekonominės vertybės. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal the connection between strategy and values of an organization in scientific publications and in the strategies communicated by organizations in Lithuania. The role of values in forming and executing organizational strategies and the concepts of values in connection with strategizing are analysed in the article. There is the "panorama" depicting the entirety of organizational values presented and the aspects concerning communication of values inside the organization and for society discussed. The article also reflects what objects are declared in values and how they can contribute to the realization of strategy. The empirical research involved 103 organizations which perform in Lithuania and declare their strategies on the web pages. The content analysis of the texts describing strategies of these organizations and their values has been performed. The results of research have revealed pronounced difference in the attitudes towards organizational values in private and public sectors and have shown the dominance of social and economic values. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22367
Updated:
2020-11-13 22:13:52
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: