Įmonių socialinė atsakomybė ir jos iniciatyvų diegimo kliūtys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinė atsakomybė ir jos iniciatyvų diegimo kliūtys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse
Alternative Title:
Obstacles to implementing initiatives of social responsibility in small and medium-size firms
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 261-270
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTNors dažnai teigiama, kad įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) koncepcija yra stambiųjų įmonių varomoji jėga, socialinės atsakomybės praktika egzistuoja ir smulkiojo bei vidutinio verslo (SVV) įmonėse, susidurdama čia, iš vienos pusės, su augančiu objektyviu poreikiu, iš kitos pusės, su subjektyviu jos svarbos nesuvokimu. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų diegimo kliūtis smulkiojo bei vidutinio verslo įmonėse. Tyrimas parodė, kad socialinės atsakomybės iniciatyvų taikymas SVV įmonėse yra taip pat svarbus kaip ir didelėse įmonėse, tik gali skirtis įgyvendinamų iniciatyvų mastas. Tiek teorinių šaltinių autoriai, tiek tyrime dalyvavę respondentai pritaria, jog ĮSA įgyvendinimas priklauso nuo vadovų nuostatų. Tačiau tyrimai byloja, kad 47 % smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovų yra nežinomas socialinės atsakomybės terminas. Tarp pagrindinių kliūčių įgyvendinant ĮSA įmonėse akcentuotos šios: nesugebėjimas suvokti ĮSA kaip potencialiai didinančios įmonės vertę ir skatinančios ilgalaikius pelnus svarbos; nenuoseklus požiūris į ĮSA; ilgalaikės vizijos ir strateginio požiūrio nebuvimas. Respondentai pažymėjo, jog labiausiai ĮSA iniciatyvų diegimą galėtų paskatinti valstybės palaikymas ir iniciatyvų rėmimas (45 %), mokymai (19 %), gerosios praktikos pavyzdžių sklaida (19 %). Siekiant šalinti kliūtis bei didinti ĮSA iniciatyvų plėtros galimybes Lietuvos SVV įmonėse, rekomenduotina imtis kompleksinių veiksmų, kurie iš dalies atsispindi autorių sudarytame ĮSA plėtrą skatinančių priemonių modelyje.Reikšminiai žodžiai: Smulkios ir vidutinės įmonės; Tvari plėtra; Įmonių socialinė atsakomybė; Įmonių socialinė atsakomybė, mažos ir vidutinės įmonės, darnumas, vystymasis; Corporate social responsibility; Corporate social responsibility, small and medium-size enterprise, sustainable; Development; Small and medium business (SME); Sustainable development.

ENAlthough it is usually stated that the concept of corporate social responsibility is the driver of major companies, the practice of social responsibility exists in small and medium-sized companies. The purpose of the paper is to analyse the obstacles to implementing social responsibility initiatives in small and medium-sized business companies. The research has showed that the application of CSR in small and medium-sized companies is as important as it is in big companies. Only the scope of projects differs. The authors of theoretical sources as well as the participants of the research claims that the implementation of CSR depends on managers’ attitudes. However, the research says that 47% of heads of small and medium-sized companies are not aware of the term of social responsibility. The main obstacles of the implementation of CSR in companies include the following: the disability to perceive the importance of CSR as the factor increasing the value of the company and encouraging durable profits; incomprehensive approach to CSR; long-term visions and absence of strategic approach. The respondents note that state support and support of initiatives (45%), trainings (19%), dissemination of examples of good practice (19%) could encourage the introduction of CSR. In order to eliminate obstacles and increase possibilities for the spread of initiatives in Lithuanian small and medium-sized companies, the authors recommend to take complex actions, which are partially reflected in the model of measures aimed to promote the spread of CSR developed by the authors.

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29526
Updated:
2023-05-10 10:45:41
Metrics:
Views: 134    Downloads: 34
Export: