Įmonių veiklos analizė : informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas
Edition:
2-sis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : TEV, 2007.
Pages:
510 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Įmonių veiklos analizės teoriniai pagrindai — Įmonių veiklos analizė ir jos tyrimų sritys — Įmonių veiklos analizės šaltiniai ir tyrimo būdai — Įmonių veiklos analizės rūšys ir sudedamosios dalys — Įmonių veiklos analizės organizavimas — Finansinės veiklos analizė — Finansinės ataskaitos - pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis — Finansinių santykinių rodiklių naudojimas — Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė — Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė — Pelno ir pelningumo rodiklių analizė — Nuosavo kapitalo ir kapitalo rinkos rodiklių analizė — Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas — Pinigų srautų analizė — Pagrindinės (gamybinės) veiklos analizė — Įmonių veiklos aplinkos veiksniai ir jų analizė — Įmonių veiklos rizikos rūšių nustatymas — Įmonių organizacinio techninio lygio ir rinkodaros analizė — Ilgalaikio turto analizė — Trumpalaikio turto analizė — Darbo rodiklių analizė — Išlaidų analizė — Įmonių bankrotų tikimybės analizė — Įmonių veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė — Išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Investicijos / Investments.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje išnagrinėta įmonių veiklos analizės teoriniai pagrindai (analizės reikšmė, būtinumas, šaltiniai, rūšys, tyrimo būdai, etapai, atlikėjai ir kt); įmonių finansinę veiklą apibūdinančių rodiklių - mokumo, pelningumo, kapitalo rinkos, veiklos efektyvumo, pinigų srautų analizės metodika; įmonės pagrindinę (gamybinę) veiklą apibūdinančių rodiklių - organizacinio techninio lygio, rinkodaros, turto, darbo rodiklių ir kt. analizės metodika. Monografijos mokslinį naujumą sudaro pirmą kartą šalies ir užsienio literatūroje pateikta įmonių veiklos analizės struktūra, išskiriant tris jos sudedamąsias dalis -pagrindinės veiklos (gamybinės), finansinės veiklos ir investicinės veiklos analizė. Išskirtinis monografijos dalykas - finansinės veiklos, pagrindinės (gamybinės) ir investicinės veiklos analizės turinio suformulavimas. Pirmą kartą atlikta finansinių santykinių rodiklių skirstymo į grupes užsienio šalių ir Lietuvos autorių lyginamoji analizė ir remiantis šia analize rekomenduojama svarbiausių santykinių rodiklių sistema įmonių finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams vertinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: įmonių veiklos analizė: teoriniai pagrindai; Finansai; Gamyba; Investicijos; Analysis of enterprise activity: theoretical fondaments; Finance; Production; Investments.

ENThe monograph analyses theoretical framework of corporate performance: the importance, the necessity, sources, sorts, methods, stages, actors, and other aspects. It discusses the analysis of corporate financial performance measures: credibility, profitability, capital markets, performance efficiency, and financial flow analysis; and the main corporate activity (production) measures: organisational technology level, marketing, assets, labour, etc. The scientific newness of the monograph is represented by the first-time-delivered structure of corporate performance analysis which consists of three parts: the main activity (production) analysis, financial performance analysis, and investment performance analysis. The main accent of the monograph is the formulation of content for financial, the main activity (production), and investment performance analysis. It was the first time when comparative analysis of relative financial measures grouped, by Lithuanian and foreign specialists, was performed. Based on it, the author delivers recommendations on the use of relative measures for evaluating corporate financial and activity performance and financial flows.

ISBN:
9789955680734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13376
Updated:
2020-10-08 16:44:03
Metrics:
Views: 561    Downloads: 18
Export: