Kapitalo struktūros įtakos įmonių veiklos finansiniams rodikliams analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kapitalo struktūros įtakos įmonių veiklos finansiniams rodikliams analizė
Alternative Title:
Analysis of capital structure influence on company activities financial indexes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 138-149
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti kapitalo struktūros įtaką įmonių veiklos finansiniams rodikliams. Tyrimui atlikti pasirinktos gamybos ir paslaugų sektorių įmonės, turinčios nevienodą kapitalo struktūrą. Rizikingumo analizė parodė, kad daugelyje gamybos įmonių bankroto rizika didėjo, o beveik visose paslaugų įmonėse mažėjo. Turint pernelyg daug skolinto kapitalo, įmonių pelningumo rodikliai yra nepakankamo lygio. Įvertinus įmones nepriklausomai nuo jų turimo skolinto kapitalo dalies, paaiškėjo, kad pelningumas paslaugų įmonėse vertinamas geriau nei gamybos. Įmonėms, turinčioms daugiau skolinto kapitalo, sunkiau pasiekti gerų pelningumo rodiklių, be to, prastėja jų trumpalaikio bei ilgalaikio mokumo rodikliai. Tiek paslaugų, tiek gamybos atveju didėjant skolinto ir nuosavo kapitalo santykiui, pardavimo pelningumo rodikliai turi tendenciją mažėti. Kapitalo struktūra kapitalizaciją dažniausiai veikia neigiamai. Paslaugų įmonėse kapitalo struktūra ir trumpalaikio mokumo rodikliai koreliuoja neigiamai, bet su ilgalaikio mokumo rodikliais yra teigiamas ryšys. Tarp rizikos ir kapitalo struktūros ryšys yra pakankamai stiprus, nes koreliacijos koeficientai dideli. Tačiau nei gamybos, nei paslaugų įmonių atveju negalima nustatyti tiesioginio ar atvirkštinio ryšio, nes koreliacijos koeficientai gauti su skirtingais ženklais. Atsižvelgiant į tai, kad, didėjant skolinto ir nuosavo kapitalo santykiui, pardavimo pelningumo rodikliai gamybos ir paslaugų įmonėse mažėjo, nepatartina dar labiau didinti skolinto kapitalo dalies tose įmonėse, kuriose šie rodikliai yra nepatenkinamo lygio, nes tai juos gali dar labiau sumažinti.

ENThe objective of the article is to analyse the impact of capital structure onto financial indicators of corporate activities. Several manufacturing and service companies with different capital structures were researched. Risk analysis showed that most of manufacturing companies were exposed to higher risk of bankruptcy, but almost all service companies were not. Companies with too large loan capital have too low profitability indexes. The analysis of companies without taking into account their capital structure showed that service companies reach higher profitability that manufacturing ones. Companies with larger loan capital hardly are able to reach good profitability indexes; in addition they have worth short term and long term solvency indicators. In both, manufacturing and service, cases, increased ratios of loan and own capital coincide with lower profitability indexes. Capital structure, in most cases, negatively affects capitalisation of a company. In service companies, capital structure and short term solvency indicators correlate negatively, but long term ones have positive relation. Especially high relation is between capital structure and risks, as correlation coefficients in this pair are extremely high. However, in both, manufacturing and service company cases, it is not possible to identify whether it is direct or opposite correlation, as correlation coefficients have both, positive and negative, values. Taking into account, that profitability indexes were lower in both, manufacturing and service, companies with greater ratios of loan and own capital, companies whose profitability indexes were at dissatisfactory level should not their part of loan capital, as it might decrease profitability indexes even at greater extend.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18687
Updated:
2018-12-17 12:18:19
Metrics:
Views: 109    Downloads: 48
Export: