Įmonės finansinės būklės analizės metodika naudojant sudėtinį rodiklį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės finansinės būklės analizės metodika naudojant sudėtinį rodiklį
Alternative Title:
Technique of the analysis of a company’s financial condition by using a composite indicator
In the Journal:
Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika [International business: innovations, psychology, economics]. 2012, t. 3, Nr. 1, p. 170-182
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami teoriniai ir praktiniai įmonių finansinės būklės analizės aspektai. Aptariama įmonės finansinės būklės sąvoka. Teigiama, kad finansinės būklės analizė padeda atskleisti nemažai įmonės veiklos gerinimo rezervų. Ypač svarbią reikšmę finansinės būklės analizė turi įmonės veiklai prognozuoti. Gerai parengtos finansinių rezultatų prognozės padeda nustatyti tolesnes įmonės veiklos kryptis ir jos vietą rinkoje. Šiems tikslams pasiekti naudojamos įvairios finansinės būklės analizės metodikos: absoliutinių ir santykinių finansinių rodiklių, rodiklių standartizavimo ir standartizuotų reikšmių vertinimo metodikos. Norint dar objektyviau įvertinti įmonės finansinę būklę ir jos veiklos perspektyvas tikslinga naudoti sudėtinių rodiklių analizės metodiką. Straipsnyje pirmą kartą rekomenduojama autorių sukurta įmonių finansinei būklei vertinti sudėtinio rodiklio skaičiavimo ir analizės metodika. Taikant šią metodiką galima įvertinti įmonės bendrą finansinę būklę ir priimti tinkamus valdymo sprendimus, užtikrinančius įmonės konkurencingumą rinkoje ir veiklos tęstinumo galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Absoliutiniai ir santykiniai finansiniai rodikliai; Finansiniai rodikliai; Finansinė analizė; Finansinės būklės analizė; Hierarchinis principas; Sudėtiniai rodikliai; Įmonė; Absolute and relative financial indicators; Composite indicators; Enterprise; Financial analysis; Financial indicators; Hierarchical approach.

ENThe purpose of the study was to elaborate the technique for analysing a company’s financial condition by using composite indicator that could be easily applied by companies’ analysts so that the management of the company can use the results of the analysis for the taking right decisions on the company’s financial condition. Financial analysis helps to reveal a number of companies’ performance improvement reserves. Particularly important is the financial analysis of a state enterprise performance prediction. Well-designed forecast of financial results help determine the further activities of the company and its place in the market. To achieve these objectives, various methods are used, such as the analysis absolute and relative financial indicators, standardization of indicators, and analysis of standardized values. To more objectively assess the company’s financial situation, it is appropriate to use a composite indicator analysis. In the paper for the first time there is recommended a methodology of the analysis of a company’s financial condition by calculating and analysing its composite indicator. This methodology can be used for assessing the overall financial position and taking correct management decisions that ensure the company’s competitiveness in the market and business continuity possibilities. [From the publication]

ISSN:
2029-5774
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43222
Updated:
2021-03-17 17:10:11
Metrics:
Views: 108    Downloads: 43
Export: