A System of analysis of the total liabilities to total assets ratio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A System of analysis of the total liabilities to total assets ratio
In the Journal:
Ekonomika. 2010, t. 89 (2), p. 120-129
Summary / Abstract:

LTNemokumo problema, kuri analizuojama daugelio autorių darbuose, yra ypač svarbi mūsų dienomis, kai atsiskaitymai tarp kompanijų vyksta vėluojant, taip trukdydami verslui likti aktyviam ekonominės recesijos metu. Straipsnio tikslas yra pateikti visų įsipareigojimų ir viso turto santykio analizės sistemą. Kompanijos veiklos analizė yra viena iš sričių, kurios rodo kompanijos veiklos rezultatus, jos finansinę būklę ir vystymosi perspektyvas. Ji yra plačiai nušviečiama tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių įvairiais kompanijos veiklos aspektais. Skirtingi autoriai skirtingai grupuoja finansinius palyginamuosius rodiklius. Todėl kompanija pati sprendžia , kokią rodiklių sistemą pasirinkti, kad ji tiksliausiai atspindėtų kompanijos veiklą ir ji turi įvertinti nemokumo koeficientus kaip instrumentą, kuris atskleidžia kompanijos galimybes padengti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Siūloma visų įsipareigojimų ir viso turto santykio analizės sistema siūlo kitus nemokumo koeficientus, o taip pat parodo absoliutaus koeficiento įtaką ir jo ryšį su bendru nemokumo koeficientu. Analizės būdas taikant visų įsipareigojimų ir viso turto santykį pateikia daugiau informacijos apie penkių lygių veiksnius, kurie įtakoja kompanijos nemokumą. Kadangi yra pagrįsti kelių metų duomenimis, jie pateikia objektyvesnį kompanijos skolinimosi tendencijų vaizdą; taip pat jie gali padėti vadovams optimizuoti kompanijos kapitalo struktūrą siekiant išvengti finansinės sumaišties ir bankroto.Reikšminiai žodžiai: Mokumas; Įsipareigojimų ir turto santykis; Mokumo analizė; Solvency; Liabilities to assets ratio; Analysis of solvency.

ENThe problem of solvency, which has been dealt with in many authors’ works, is exceptionally topical nowadays when settlements among companies are performed not in a timely manner, disturbing business possibilities to remain active in the times of economic recession. Solvency represents a company’s ability to cover current and non-current liabilities; also, it influences a company’s financial state, results of activities and further development. Therefore, analysis of solvency provides the basis for evaluating a company’s financial state. The means of assessing the total liabilities to total assets ratio by applying a system of pyramidal analysis, which reveals the actions that have a negative impact on this ratio, were investigated for the first time. The total liabilities to total assets ratio was selected as one of the long-term solvency ratios representing a company’s total level of liabilities and its further capacity of borrowing. The purpose of the article is to present a system of analysis of the total liabilities to total assets ratio. The methods used for this purpose were analysis of academic materials, filing of information, comparison and summarizing. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25933
Updated:
2018-12-17 12:43:06
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: