System of ratio analysis of tourism companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
System of ratio analysis of tourism companies
Alternative Title:
Turizmo įmonių rodiklių analizės sistema
In the Journal:
Keywords:
LT
Finansai / Finance; Rodikliai; Rodiklių sistema; Santykiai; Santykių grupės; Santykių sistema; Turizmas / Tourism.
EN
Financial analysis; Ratio groups; Ratios; System of ratios.
Summary / Abstract:

LTTurizmo sektorius – viena iš prioritetinių Lietuvos ir ES ūkio šakų. Šio sektoriaus įmonės labai jautrios ne tik šalies vidaus, bet ir kitų šalių ekonomikų pokyčiams, be to, jos stipriai susiję ir daro įtaką kai kuriems kitiems šalies ūkio sektoriams. Dėl šių priežasčių svarbu įvertinti ir tobulinti turizmo sektoriaus įmonių santykinių rodiklių analizės sistemą. Dauguma autorių (M . G . Jagels, W . P. Andrew, J. W . Damitio, R. S Schmidgall, A . DeFranco, T. Lattin), analizuojančių turizmo sektorių, naudoja įvairius santykinius rodiklius turizmo įmonių veiklai vertinti. Tradiciškai šie rodikliai skiriami į 5 grupes – likvidumo, mokumo, apyvartumo, pelningumo, veiklos efektyvumo, – kurias sudaro nuo 6 iki 9 bazinių rodiklių. Taip pat siūloma skaičiuoti nemažai papildomų rodiklių, ypač daug – veiklos efektyvumo. Dažniausiai nagrinėtų autorių siūlomi rodikliai tinkami apgyvendinimo ir (ar) maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, tačiau turizmo sektorius apima ir kelionių agentūrų, kelionių operatorių veiklą. Šio straipsnio autoriai siūlo skaičiuoti ir analizuoti papildomus veiklos efektyvumo rodiklius, tokius kaip: sąnaudų lygis vienam kambariui, pardavimų pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, vidutinis parduotų produktų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, pajamų rūšies lygis, tenkantis vienam darbuotojui, tiesiogiai dalyvaujančiam šios rūšies pajamų uždirbime, sąnaudų rūšies lygis, tenkantis vienam darbuotojui, tiesiogiai susijusiam su šios rūšies sąnaudų patyrimu, – tinkamus ir pastarosioms įmonėms. Visi šie rodikliai atrinkti kaip patys informatyviausi bei tinkamiausi įvairioms turizmo sektoriaus įmonėms – tiek viešbučiams, tiek restoranams, tiek kelionių agentūroms ar operatoriams. [Iš leidinio]

ENTourism is one of the most important spheres of research as it is one of the most perspective branches of industry in Lithuania. The paper describes main economical indices of the tourism sector according to the information of the Department of Statistics, assessment of ratios and ratio groups, including the main ratio analysis groups, such as liquidity, solvency, activity, profitability, operating. The article also proposes a system of ratios analysis to be applied to tourism sector's companies. [From the publication]

ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43250
Updated:
2020-09-23 19:39:02
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: