Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 895-905
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting.
Summary / Abstract:

LTNorint tiksliai ir objektyviai įvertinti kompanijos veiklą ir nustatyti veiksnius, įtakojančius kompanijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus, reikia taikyti integruotą bankroto prognozavimo metodologiją. Straipsnio tikslas – įvertinti bankroto prognozavimo modelių konceptualius validumo principus ir potencialų praktinį pritaikymą. Straipsnyje atlikta literatūros analizė ir apibendrinti bendrovių bankroto prognozavimo modeliai teoriniu aspektu, empiriškai patikrintas jų pritaikymas praktinėse situacijose, įvertintos bendrovių bankroto tendencijos ir dinamika Lietuvoje 2006–2010 metais. Siekiant išsiaiškinti bankroto prognozavimo modelių patikimumą, o taip pat atsižvelgus į esamas Lietuvos kompanijų bankroto tendencijas, įvertinta kompanijų bankroto tikimybė, kuriai esant paprastai būna bent vienas žlungančio verslo požymis: 1. Kompanija priskiriama smulkaus ir vidutinio verslo kategorijai. 2. Pagal ekonominės veiklos klasifikaciją kompanija priskiriama didmeninei ar mažmeninei prekybai, statybos ar gamybos pramonei. 3. Kompanija veikia Lietuvos didmiestyje. Yra įvertinta penkių šiuo metu veikiančių ir dviejų jau bankrutavusių kompanijų bankroto tikimybė taikant Altman, Springate, Zavgren ir Chesser modelius. Patikrinus galimybę taikyti bankroto prognozavimo modelius septyniose kompanijose, rezultatai rodo, kad linijinis diskriminacijos modelis tiksliausiai atspindi kompanijos finansines sąlygas. Logistinės analizės modelis neatspindi faktinės kompanijos veiklosir nėra prasmės jo taikyti bankroto prognozavimui.Reikšminiai žodžiai: Įmonių bankrotas; Bankroto prognozavimo modeliai; Corporate bankruptcy; Corporate bankruptcy prediction models.

ENIn order to accurately and objectively evaluate the performance of the company and to determine the factors influencing the company's financial condition and results of operations, it is necessary to use an integrated methodology of bankruptcy forecasting. The aim of the article is to evaluate the validity of conceptual economic principles in bankruptcy prediction models and evaluate the potential practical application of these models. To achieve the aim of the article and using comparative literature analysis and descriptive approach the summarize of corporate bankruptcy prediction models is done in the theoretical aspects, empirically tested the appropriateness of their application in real situations, assessed the dynamics of corporate bankruptcies and trends in Lithuania in 2006-2010. In order to clarify the reliability of bankruptcy prediction models as well as using current bankruptcy tendencies of Lithuanian companies the probability of bankruptcy in companies is evaluated, which usually meets at least one failing business signs: the company is attributed to small and medium seized business category; according to the classification of economic activities, company is attributed to wholesale or retail trade, construction or manufacturing industry; the company operates in metropolitan of Lithuania. The probability of bankruptcy is evaluated in five currently operating companies and two already bankrupted companies using Altman, Springate, Zavgren and Chesser models. After the verification of availability and application of bankruptcy prediction models in seven companies, findings show that linear discrimination model reflects the most accurate financial condition of the company. Whereas the results of logistic analysis model do not reflect the actual performance of the the company and there is no purpose to use it for bankruptcy forecasting. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41879
Updated:
2018-12-17 13:19:38
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: