Valuation of bankruptcy risk for Lithuanian companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Valuation of bankruptcy risk for Lithuanian companies
Alternative Title:
Lietuvos įmonių bankroto rizikos vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 4 (49), p. 29-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; E. Altmano modelis; Klasifikavimo metodai; Classification methods; E. Altman model; Bankruptcy.
Keywords:
LT
Bankrotas; E. Altmano modelis; Klasifikavimo metodai.
EN
Bankruptcy; Classification methods; E. Altman model.
Summary / Abstract:

LTĮmonės veiklos perspektyvos ir tęstinumas rūpi ne tik pačiai įmonei, bet ir su ja susijusiems subjektams: investuotojams, akcininkams, bankams, pirkėjams, tiekėjams ir kitiems verslo dalyviams. Įmonių bankrotai - vienas plačiausiai paplitusių rinkos ekonomikos reiškinių, jie sukelia daug neigiamų padarinių ne tik pačiai įmonei ir jos darbuotojams, bet ir kitoms įmonėms bei institucijomis, valstybei ir visuomenei. Taigi įmonių vadovai turi nuolat ieškoti būdų ir priemonių įmonių bankrotams išvengti ir jų sėkmingos veiklos tęstinumui garantuoti. Viena veiksmingiausių bankroto diagnostikos ir prevencijos priemonių yra įmonių veiklos analizė. Be laiku atliktos ir nuodugnios analizės neįmanoma tinkamai valdyti įmonės išteklių, nustatyti tinkamųjų naudojimo tendencijų, priimti optimalių investicinių ir finansinių sprendimų bei parengti įmonės tolesnės raidos prognozių. Tik įmonės, kuriose tinkamai organizuota analitinė veikla ir kurių vadovai atsakingai bei atidžiai stengiasi kuo efektyviau valdyti su verslo rizika susijusius procesus, gali anksčiau nustatyti artėjančią veiklos krizę, operatyviai į ją reaguoti ir sumažinti bankroto tikimybę. Dažniausiai įmonių bankroto tikimybė nustatoma E. Altmano metodu. Tačiau problema ta, kad Lietuvoje nėra atlikta tyrimų ir padarytų išvadų apie šio metodo tinkamumą mūsų šalies įmonėms. Todėl šio straipsnio tikslas yra patikrinti E. Altmano metodo tinkamumą Lietuvos įmonių atveju ir pasiūlyti bankroto tikimybės nustatymo modelio patobulinimus. Tyrimo objektu pasirinktos 56 Lietuvos akcinės bendrovės ir jų 1995-2005 metų finansiniai rodikliai. E. Altmano modelyje esančių rodiklių tinkamumui įvertinti naudota regresinė analizė, o tinkamesnio bankroto rizikos įvertinimo modelio paieškai - klasifikavimo metodas [...]. [Iš leidinio]

ENThis article is about the importance of valuation of companies' bankruptcy risk and its methods. Bankruptcies of enterprises are one of the most popular economic appearances that cause a lot of negative effects for companies, employees, other associate firms and institutions, also for the state and society. The perspectives and succession of company's performance is a concern not just of the company itself, but also of other associate subjects such as investors, shareholders, banks, customers, suppliers and other business partners. One of the most popular ways to measure bankruptcy risk this time is E. Altman method. But there are no researches and conclusions about the relevance of this method for Lithuanian companies. After the application of E. Altman method for 56 Lithuanian joint stock companies the result showed, that it produces meaning error. This method puts too many companies to high or very high bankruptcy risk classes. So a more accurate model for bankruptcy risk prediction is needed. It is important to evaluate as many characteristics of the company as it is possible in order to estimate real probability to crash. Company is a complicated object and it is characterized by a lot of various ratios. Besides, there are no concrete values of each ratio that would be received as good or bad. Each company has its strong and weak characteristics. That's why it is necessary to valuate not a single ratio, but the system of ratios in order to get the right estimation of the company and its bankruptcy risk. So the methodology that would let join a lot of variables for this purpose is needed.Cluster analysis is the method that lets evaluate and systematize a lot of variables, reduce them to one ratio. Statistical classification is one of the most important and independent research methods of social-economic occurrences and is widely used in all or almost all spheres of science when doing various statistical researches. Classification lets summarize the information, abridge the data set that is needed for the analysis, by making a choice of one or several classes that are concerned. It is especially important when there is a need to compare the objects, because the objects in the same class are similar. This methodology is suitable for bankruptcy risk estimation as well. The point of the methods described in various books is to group the objects so that the similarity of the object in one class would be the largest and the dissimilarity among classes would be significantly large. Such methodology is not the most suitable for this purpose, so another classification method that we have created is offered. The purport of it is to find the outside points in the objects set that are typical representatives of the classes. The classes are combined depending on these typical representatives. When the classification of Lithuanian joint stock companies was made by this principle, the results showed that the only company "Dirbtinis pluoštas" in 2000 had a very large probability to go bankrupt and it really crashed in 2001. More than half of the enterprises that had the high bankruptcy risk really crash after 2 or more year. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33994
Updated:
2020-04-01 10:38:47
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: