Įmonių bankroto prognozavimo modelių tinkamumo nustatymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių bankroto prognozavimo modelių tinkamumo nustatymas
Alternative Title:
Evaluation of suitability of bankruptcy prediction models
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2006, [t.] 7, Nr. 4, p. 193-202
Keywords:
LT
Alytus; Lietuva (Lithuania); Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting.
Summary / Abstract:

LTFinansinių ataskaitų duomemys yra svarbus įmonių bankroto prognozavimo šaltinis. Lengviausia ir tiksliausia prognozuoti įmonių bankrotą taikant prognozavimo modelius, sudarytus iš reikšmingiausių finansinių santykinių rodiklių. Bankroto grėsmę šiais modeliais galima nustatyti likus keleriems metams iki įmonės bankroto proceso pradžios. Tyrimas parodė, kad tinkamiausi Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti yra tiesinės diskriminantinės analizės modeliai – Altman, Springate, Taffler ir Tisshaw. Šiais modeliais tyrimo metu buvo skaičiuojamos keturių didžiųjų Lietuvos įmonių bankroto tikimybės 2000 – 2004 m. Apibendrinus bankroto prognozavimo rezutatus, nustatyta, kad tiesinės diskriminantinės analizės modeliais (Altman, Springate, Taffler ir Tisshaw) visoms įmonėms logistinės regresijos modelių (Zavgren, Chesser) rezultatai skirtingais laikotarpiais skyrėsi. Visų bankroto prognozavimo modelių rezultatai sutapo, prognozuojant AB „Ekranas“ bankroto tikimybę. Modeliais gautų rezultatų teisingumą patvirtina faktas, kas 2006 m. pradžioje „Ekranui“ paskelbtas bankrotas. Bankrotą „Alytaus tekstilei“ prognozavo visi modeliai ir gauti rezultatai didesnių abejonių nekėlė. Bendrovė veikia nuostolingai ir yra nemoki, o nuo realaus bankroto gelbsti tik Vyriausybės parama. Negalima visiškai pasitikėti kiekvienu bankroto prognozavimo modeliu ir jo tinkamumu Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti. Modeliais apskaičiuotus rezultatus tikslinga lyginti su trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo bei pelningumo rodikliais. Bankroto prognozavimo modelių tinkamumo tyrimus tikslinga tęsti.Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Bankroto prognozavimas; Bankroto prognozavimo modeliai; Bankroto tikimybė; Finansiniai rodikliai; Bankruptcy; Bankruptcy prediction; Bankruptcy prediction models; Probability of bankruptcy; Financial ratios.

ENData from financial reports is an important source of predicting company bankruptcy. Easiest and most accurate way to predict company bankruptcy involves the use of predictive models consisting of key financial ratios indicators. These models allow to establish the risk of bankruptcy several years prior to the beginning of a company bankruptcy procedure. The research has demonstrated that the most appropriate models for predicting bankruptcy of Lithuanian companies are linear discrimination analysis models – Altman, Springate, Taffler and Tisshaw. Employing these models during the research, the author calculated the probability of bankruptcy among four biggest Lithuanian companies in 2000 – 2004. Summarizing the results of bankruptcy prediction, it was established that models of linear discrimination analysis (Altman, Springate, Taffler and Tisshaw) for all companies produced different results at different times from logistical regression models (Zavgren, Chesser). The results of all bankruptcy predictive models coincided in the case of "Ekranas’" bankruptcy. The results obtained from these models were further supported by the fact that in the beginning of 2006, "Ekranas" went into bankruptcy procedure. All models predicted the bankruptcy of "Alytaus tekstilė" and obtained results merited no doubt. Company's operations are loss-making and it is insolvent, actual bankruptcy procedure is staved off by Government support. One should not entirely trust every bankruptcy predicting model and its applicability for predicting bankruptcy of Lithuanian companies. It is advised to compare results produced by models with short- and long-term solvency and profitability indicators. It is advisable to continue research on applicability of models predicting bankruptcy.

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5171
Updated:
2018-12-17 11:47:17
Metrics:
Views: 96    Downloads: 54
Export: