Įmonės piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos formavimas
Alternative Title:
Formation of accounting information system for cash management and settlements in an enterprise
In the Journal:
Vagos. 2007, nr. 76 (29), p. 32-41
Keywords:
LT
Apskaita; Informacijos klasifikatoriai; Informacinė sistema; Mašinogramos; Pastovūs žinynai.
EN
Accounting; Classiftcalors of information; Computer-aided database; Information system; Reference books.
Summary / Abstract:

LTPiniginių lėšų apyvartos ir su ja susijusi atsiskaitymų apskaita teikia 4,8 proc. žemės ūkio įmonės apskaitinės informacijos ekonominių rodiklių. Nepaisant to, šio apskaitos baro informacija pakankamai vertinga, leidžianti įmonės vadovams ir specialistams priimti pagrįstus valdymo sprendimus, ypač tada, kai reikia kontroliuoti pinigų srautų judėjimą, atsiskaitymų su kitomis įmonėmis ar asmenimis būklę. Šios informacijos kokybę (operatyvumą, patikimumą, analitiškumą ir kt.) tiesiogiai sąlygoja kompiuterių, jų programinės įrangos ir komunikacijos priemonių naudojimas darbuotojų darbo vietose. Šiame straipsnyje ištirtas įmonės pinigų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos (A1S) formavimas ir naudojimas, informacijos klasifikatorių ir pastoviųjų žinynų sudarymas; pradinės informacijos laikmenų paruošimas; rezultatinės informacijos formavimas kompiuterizuotoje duomenų bazėje (KDB), operatyvi įmonės finansinės būklės kontrolė ir analizė. [Iš leidinio]

ENAccounting of cash management and settlements makes 4.8 % of economical indices in an agricultural enterprise accounting information system (AIS). In spite of that, an information of this subsystem is sufficiently valuable and gives managers and specialists a possibility to make well-founded management decisions, especially in the cases, when control of cash flows and settlements status is performed in an enterprise The usage of computers, its' software and means of communication directly influence a quality (operativeness, reliability, analiticality, etc.) of this information at working places of managers. All segments of cash management and settlements AIS formation have been investigated in this article preparation of information classifi-cators and reference books; carriers of primary data and formation of computer-aided database (CUB); secondary information, accumulated at the CDB, usage for operative control of economic events and for analysis of the main indicators of financial status in an enterprise. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47676
Updated:
2018-12-17 12:09:51
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: