Vadyba studentams : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadyba studentams: mokomoji knyga
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2011.
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Apskaita ir kontrolė; Kontrolė; Organizacija; Organizacijos kultūra; Organizavimas; Organizavimo apskaita; Organizavimo kontrolė; Planavimas; Prognozavimas; Teorijos; Vadyba; Vadybos teorijos; Valdymo funkcijos; Valdymo sprendimai; Valdymo turinys.
EN
Accounting; Accounting and control; Content management; Control; Forecasting; Management; Management functions; Management solutions; Management theory; Organization; Organizational culture; Planning; Theory.
Summary / Abstract:

LTVadyba evoliucionuoja. Mokslo pasiekimai leidžia mažinti neapibrėžtumą, vis labiau vadyba formalizuojama. Vis dėlto svarbiausias vadybos objektas ir subjektas - žmogus - lieka sunkiai formalizuojama problema, todėl vadyboje stereotipai - prasta išeitis. Būtina išsiugdyti profesinės srities loginį mąstymą. Knygoje nagrinėjamos pagrindinės vadybos dalyko temos. Struktūra šiek tiek netradicinė - daugiau vietos skirta mažiau kitose knygose aptariamoms vadybos temoms ir vadybos metodams, labiau akcentuojami taikomieji aspektai. Knygos pradžioje aptariami vis dar diskusiniai vadybos aspektai, pateikiama trumpa vadybos mokslo ir praktikos formavimosi apžvalga, paskui supažindinama su organizacijų valdymo kontekstu ir svarbiausiais valdymo sprendimų rengimo metodais. Taip sudaromos prasmingo suvokimo prielaidos išsamiau nagrinėti valdymo funkcijas. Nuosekliai nagrinėjamos tokios valdymo funkcijos: prognozavimas, planavimas, organizavimas, apskaita, kontrolė ir analizė. Aptariamas kiekvienos funkcijos turinys ir vaidmuo, apibendrintos profesinėje literatūroje pateikiamos jų interpretacijos, supažindinama su taikomais metodais ir technologijomis. Vadovaudamasis savo rengimosi darbui filosofija, autorius vietoj vadovėliuose tradiciškai surašomų klausimų žinioms pasitikrinti kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikia užduočių. Knyga skiriama studentams, vienokiu ar kitokiu pavadinimu studijuojantiems vadybą, rekomenduojama ir praktikams - vadybos profesionalams ir manantiems tokiais esant.

ENManagement undergoes evolution. Scientific achievements allow for reduction in uncertainty, and management becomes increasingly formalised. Still key object and subject of management remains a man, which can hardly be formalised and stereotypes in management is no solution. One must develop logical reasoning of professional area. The book examines key topics in management. The structure deviates from tradition; and focusses on management topics and management methods that are less studied in other books, with more stress on practical aspects. The book is opened with management aspects for discussion, provides short overview of formation of science and practise of management and then introduces to context of organisation control and key methods to design control solutions. This provides preconditions for a meaningful understanding in order to examine functions of control in greater detail. The following functions of control are examined: forecasting, planning, organisation, accounting, control and analysis. Both contents and role of each function is discussed, interpretations of professional literature are summarised and methods and technologies applied are introduced. The author, following his philosophy for work, instead of traditional issues addressed in text books, provides tasks to check knowledge at the end of each chapter. The book is intended for students studying any type of management, although it is also recommended to practical professionals of management or those aspiring to be one.

ISBN:
9789955289333
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31448
Updated:
2014-03-19 18:09:12
Metrics:
Views: 181
Export: