AB "Snaigė" mokumo ir likvidumo analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
AB "Snaigė" mokumo ir likvidumo analizė
Alternative Title:
AB "Snaigė" solvency and liquidity analysis
Keywords:
LT
Finansiniai santykiniai rodikliai; Finansinė analizė; Likvidumas; Mokumas.
EN
Financial analysis; Financial analysis' financial solvency' liquidity; Financial ratios; Financial solvency; Liquidity.
Summary / Abstract:

LTŠiais laikais konkurencingam verslui svarbią reikšmę turi finansinė analizė. Pasitelkus finansinę analizę galima gauti daug išsamios informacijos apie finansinę įmonių būklę ir veiklos rezultatus, įmonės vietą rinkoje ir konkurencingumo plėtros galimybes bei ateities perspektyvas. Joje naudojama daug finansinių santykinių rodiklių, kurie leidžia įvertinti įvairius įmonės veiklos aspektus. Dažniausiai atliekama pelningumo, likvidumo ir mokumo, veiklos efektyvumo (aktyvumo) bei finansinio stabilumo ir bankroto tikimybės analizė. Šiame darbe koncentruojamasi į mokumo bei likvidumo analizę, nes tai vienas iš svarbiausių įmonės būklės vertinimo kriterijų. Vadovaujantis moksline literatūra, buvo išnagrinėta ne tik finansinės analizės svarba, tačiau ir smulkiau išnagrinėtas mokumas ir likvidumas. Išsiaiškinus finansinės analizės reikšmę verslui, remiantis akcinės bendrovės "Snaigė" finansiniais duomenimis, buvo įvertinta įmonės mokumo ir likvidumo būklė. [Iš leidinio]

ENThese days financial analysis has a big influence for competitive business. Analysis shows major information about firms financial state and work results, companies place in the market, competitiveness expansion possibilities and future perspectives. In financial analysis there is used many financial ratios which allows to assess different company's work aspects. In most cases performed analysis is: profitability, liquidity and solvency, operational efficiency as well as financial stability and bankruptcy probability analysis. In this particular job, most attention is put into solvency and liquidity analysis because it is one of the most important firm's status assessment criteria. Based on the scientific literature not only the importance of financial analysis was examined but also more details were found out about solvency and liquidity. Ascertained financial analysis meaning to business referring in joint stock company„s "Snaigė" financial data company's solvency and liquidity was evaluated. [From the publication]

ISSN:
2538-7650
Related Publications:
  • Finansinė analizė : vadovėlis / Jonas Mackevičius, Lukas Giriūnas, Romualdas Valkauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 483 p.
  • Įmonių veiklos analizė : informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas / Jonas Mackevičius. Vilnius : TEV, 2007. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81616
Updated:
2020-10-21 22:05:25
Metrics:
Views: 141    Downloads: 20
Export: