The Impact of macroeconomic indicators upon SME’s profitability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of macroeconomic indicators upon SME’s profitability
In the Journal:
Ekonomika. 2012, t. 91 (3), p. 117-128
Keywords:
LT
Makroekonominiai rodikliai; Pelningumas; Mažos ir vidutinės įmonės; Koreliacijos.
EN
Macroeconomic indicators; Profitability; Small and middle enterprices; Correlations.
Summary / Abstract:

LTPelningumas yra vienas iš labiausiai kintančių kompanijos finansinių rodiklių. Jį veikia ne tik vidiniai, bet ypač išoriniai makro veiksniai. Mažesnių kompanijų jis ypač nepastovus. Straipsnio tikslas yra įvertinti makroekonominių rodiklių poveikį smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) pelningumui. Dauguma iš pasirinktų makroekonominių rodiklių, tokių kaip infliacija, vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ar monetarinė bazė nebuvo statistiškai reikšmingi ir neparodė stiprios koreliacijos su kompanijos pelningumu. Tai galima paaiškinti pasauline ekonomine krize, kuri paveikė pelningumą labiau, negi šiuos rodiklius. Tyrimas parodė, kad nėra statistiškai įrodomos koreliacijos tarp kompanijų mokamų mokesčių ir pelno. Statistika rodo stiprią koreliaciją tik mikro įmonių atveju. Padidėjusi mokesčių našta šiek tiek mažiau palanki didelės firmos pelningumui ir tai galima paaiškinti faktu, kad jie moka didesnę mokesčių dalį. Tarpbankinių palūkanų VILIBOR norma turi stiprų, statistiškai pagrįstą poveikį pelningumui, ypač didesnių kompanijų. Tai galima paaiškinti faktu, kad SVĮ bendru atveju mažiau skolinasi iš bankų ir taip pat gauna lengvatines paskolas su valstybės garantijomis. Didžiausią įtaką pelningumui turi nedarbas. Koreliacija yra neigiama, o tai reiškia, kad kylantis nedarbas mažina kompanijų pelningumą. Taip pat reikia pažymėti, kad šis rodiklis yra svarbus visoms firmų grupėms, ypač mažesnėms kompanijoms, veikiančioms vidinėje rinkoje. Nepasiteisino teiginys, kad esant dideliam nedarbui, smulkus verslas gali rasti kvalifikuotų darbuotojų už mažą kainą.

ENProfitability is one of the most volatile company’s financial indicators: it is affected not only by internal but also by external, macro factors. Therefore, this research was aimed at evaluating the macroeconomic impact on SMEs’ profitability. The paper presents the model with the macroeconomic factors affecting the profitability of a SME, which includes the macroeconomic indicators such as population and firms’ number in a country, exports and imports, FDI, GDP, unemployment, inflation, taxes paid, average salary, and several others. The paper also deals with the dynamics of corporate profitability in Lithuania and shows a correlation between macro factors and corporate profitability. Most of the selected macroeconomic indicators such as inflation, average wages, the number of enterprises, the monetary base were found not to be statistically significant and had no strong correlation with corporate profitability. The VILIBOR interbank interest rate changes and the unemployment have the greatest impact on profitability. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42631
Updated:
2018-12-17 13:21:28
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: