Assessment of the financial position of a company : theoretical aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the financial position of a company: theoretical aspect
In the Journal:
Ekonomika. 2013, t. 92 (3), p. 166-180
Keywords:
LT
Finansinė padėtis; Analizės metodas; Sudėtinių rodiklių struktūra analizė.
EN
Financial position; Methods of analysis; Analysis of compound indicator structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami įmonės finansinės padėties ir jos perspektyvų duomenys, priklausantys nuo racionalių analizės metodų, leidžiančių atlikti patikimą bei tikslų įvertinimą. Teigiama, kad, jei nepateikiami absoliutūs ir santykiniai finansiniai rodikliai, tai neapibrėžiamas rodiklių standartizavimas ir standartizuotų verčių analizė, o sudėtinis rodiklis, parodantis įmonės finansinę padėtį, nėra nustatomas; be šio rodiklio struktūrinių pokyčių analizės ir vertinimo būtų sudėtinga užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą konkurencinėje aplinkoje. Straipsnyje pateikiami sudėtinio rodiklio struktūrinių pokyčių analizės metodai. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle provides evidence on company’s financial position and its perspectives depending on rational methods of analysis providing reliable and exact evaluations. It is stated that if the absolute and relative financial indicators are not provided, indicator standardization and the analysis of standardized values are not defined, and the complex indicator which shows the synthetic financial position of a company is not presented; without the analysis and assessment of structural changes of the indicator it would be difficult to ensure a company’s successful position in the competitive environment. The article presents methods of analysis of the compound indicator structural changes. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51537
Updated:
2018-12-17 13:37:27
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: