Lietuvių tapatybė ir jos perspektyva praeities ir dabarties sąšaukoje (4)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tapatybė ir jos perspektyva praeities ir dabarties sąšaukoje (4)
Alternative Title:
Lithuanian identity and its perspective on the threshold of the past and the future (4)
In the Journal:
Istorija [History]. 2008, Nr. 72, p. 86-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilizacija; Etninė lietuvių kultūra; Gamtajausmiškumas; Ideologija; Lietuviai; Prūsai; Tapatybė; Valstybė; Civilization; Identity; Ideology; Lithuanian etnic culture; Lithuanians; Nature feeling; Nature-sense; Prussians; State.
Keywords:
LT
Civilizacija; Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Gamtajausmiškumas; Ideologija; Lietuviai / Lithuanians; Paveldas / Heritage; Prūsai; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Valstybė / State.
EN
Civilization; Ideology; Lithuanian etnic culture; Lithuanians; Nature feeling; Nature-sense; Prussians.
Summary / Abstract:

LTTęstinėje sociosofinio pobūdžio studijoje siekiama toliau plėtoti tapatybės problemą. Bandoma atsekti kai kuriuos ryškesnius iš praeities paveldėtus (dabartyje pasireiškiančius) lietuvių prigimtinės tapatybės bruožus. Atidesnis žvilgsnis metamas į gamtajausenos tradicija alsuojančius statinius, į mantrinę dainavimo stilistiką, į kitus liaudies kultūroje, taip pat profesionaliojo meno „elgsenoje“ išlikusius senųjų lietuvių paveldo (tautinės kultūrinės tapatybės) elementus. Analitinį kritišką žvilgsnį išdrįstama mesti ir šalyje dominuojančios religijos (katalikų bažnyčios) pusėn. Vadovaujantis socialinio konstravimo teorija, siekiama išsiaiškinti praeities sąšaukos su dabartimi galimybes. Tuo tikslu pabrėžiama Lietuvos valstybės ideologinė elgsena, argumentuojamas išryškėjęs jos nevisavertiškumas. Studijoje be dėmesio nepaliekamas ir bendrasis socialinių procesų kontekstas. Pasiremiama ir kitų autorių vertinimais, kurie skiriami bendram civilizaciniam vyksmui ir kurie praplečia lietuvių tautos ir jos tapatybės perspektyvoje suvokimą. [Iš leidinio]

ENThis sociosophic and ethnosociological study focuses on the dramatic conflict between Christianity and the ethos of ancient Lithuanians. On the basis of theories dealing with social organization, social and cultural anthropology, semiotics and hermeneutics as well as the retrospective-reconstructional method, the author aims to reveal the reasons of this long-lasting conflict and dwells upon the sources of Christian ideology and behaviour which are closely linked up with the urbanized Israelite culture. The ancient Lithuanian religion and mode of life, based on cosmographic world outlook as well as resistance to Christianity, are evaluated from the innovative point of view. The author also presents his own, maybe in a way subjective, insights into the above mentioned problems. These insights are based on the present-day identity of the Lithuanian nation, its integrity and its contribution to the common European home. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19913
Updated:
2018-12-17 12:20:19
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: