Kada susiformavo Lietuvos valstybė : du požiūriai į vieną problemą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kada susiformavo Lietuvos valstybė: du požiūriai į vieną problemą
Alternative Title:
When was the Lithuanian state established: two conceptions of the same problem
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 51, p. 7-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos valstybė; Valstybės susidarymas; Lithuanian state; Formation of the state.
Keywords:
LT
Lietuvos valstybė; Valstybės susidarymas.
EN
Formation of the state; Lithuanian state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos valstybės susidarymo datavimo problema. Pateikiami du skirtingi požiūriai į galimus jos sprendimo būdus, teisiniu ir istoriniu aspektu įvertinamas jų pagrįstumas ir tokiu būdu išsprendžiama šioje srityje kilusi dilema. Problemą dėl senosios Lietuvos valstybės susikūrimo datavimo galėtume išspręsti tik jei nustatytume tam tikrame amžiuje buvus visus valstybės požymius, leidžiančius teigti valstybę susikūrus tame, o ne kitame amžiuje. T. Baranauskas, monografijoje „Lietuvos valstybės ištakos" tyrinėdamas Lietuvos valstybės susikūrimą, teigia, kad Lietuvos valstybė susikūrė dvyliktojo amžiaus pabaigoje, remdamasis valstybės siaurąja prasme suvokimu, kuriame galima įžvelgti daugelį, bet toli gražu ne visus valstybės ir teisės teorijos moksle pabrėžiamus valstybės požymius. Neminimas suverenitetas ir tarptautinis pripažinimas – būtinieji valstybės požymiai, kurie išryškėja tik tryliktajame amžiuje ir įrodo mokslininko samprotavimų apie Lietuvos atsiradimą dvyliktajame amžiuje nepagrįstumą. Akivaizdu, kad būtent Mindaugui suvienijus Lietuvą pasiektas vidinis valstybės valdžios nepriklausymas nuo kurios nors kitos valdžios šalies viduje, o jo karūnavimo dėka galutinai pasiektas ir tarptautinis Lietuvos pripažinimas, būtinas kiekvienai valstybei siekiant nevaržomai ir savarankiškai tvarkyti užsienio politiką, sudarinėti tarptautines sutartis. Mindaugas kaip asmenybė tuo ir buvo ypatingas, kad sugebėjo suvienyti lietuviškąsias žemes ne tiek jėga, kiek vykdydamas apgalvotą politiką, o ja buvo suinteresuotas ne tik jis pats, bet ir kiti žemių gyventojai.

ENArticle deals with a problem of two different conceptions concerning the date of the formation of Lithuanian state. Although the standpoint of Tomas Baranauskas reflected in his monograph "Lietuvos valstybės ištakos" is that Lithuania as a state was established in the end of the 12th century but such a view is reasonless comparing to traditional historical opinion which states the establishment of Lithuania only in the 13th century. The imperfection of the author's conception is caused by his inobservance of some features of polity which arc necessary to state the establishment of the state. Tomas Baranauskas didn't notice that there were not such features of the state as sovereignty and independence in the 12th century yet. These features showed up only in the 13th century during the reign of the first known Lithuanian sovereign, Mindaugas. Some historical arguments also show the need to form the state only in the 13th and not the 12th century. The most dangerous political situation influencing the interest of establishing the state emerged in the 13th century when the Orders came into the Baltic region. Mindaugas as a master of negotiations, intrigue and measured policy understood the growing interest of Lithuanians to form the state and improved the opportunity by establishing the Lithuanian state in the 13th century. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Lietuvos valstybės ištakos / Tomas Baranauskas. Vilnius : Vaga, [2000]. 317 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46236
Updated:
2018-12-17 11:29:38
Metrics:
Views: 41    Downloads: 5
Export: