Symbolic horse burials in the iron age of east Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Symbolic horse burials in the iron age of east Lithuania
Alternative Title:
Simboliniai žirgų laidojimo papročiai geležies amžiaus rytų Lietuvoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 11, p. 242-253
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuvos pilkapiai; žirgų kapai; įkapės; East Lithuanian barrows; Horse burials; Grave goods; žirgai; Simboliniai kapai; Jojimo reikmenys; Socialinis statusas; Eastern Lithuanian barrows; Horses; Symbolc burials; Equestrain items; Status.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Jojimo reikmenys; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Socialinė struktūra / Social structure; žirgai.
EN
East Lithuanian barrows; Eastern Lithuanian barrows; Equestrain items; Grave goods; Horse burials; Horses; Symbolc burials; Status.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami simbolinio žirgų laidojimo papročiai, Rytų Lietuvos pilkapių kultūroje buvę paplitę daugiausiai X–XI a. Dominuojančios simbolinės laidosenos formos buvo individualūs simboliniai kapai, imituojantys žirgo inhumaciją arba kremaciją. Taip pat praktikuotos ir įvairios grupinį laidojimą imituojančios apeigos. Simbolinė ir tikra laidosena koegzistavo, tarp jų nepastebima chronologinių ar regioninių skirtumų. Simbolinių žirgų kapų įkapės indikuoja žemesnį statusą. Laidojimo imitavimo apeigas praktikavo tie, kurie neišgalėjo kaip įkapės palaidoti paties gyvūno. Socialinė žirgų laidojimo arba simbolinio laidojimo reikšmė augo didėjant karinės veiklos aktyvumui ir socialinei stratifikacijai. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses symbolic horse burial rites that had been in use in the East Lithuanian barrow culture generally in the 10–11th C. Single imitative inhumations and cremations are the dominant forms of horse cenotaphs. Also a variety of imitative group burial forms were employed. Symbolic and actual funerary rites for horse were coexistant, and no chronological or spatial discrepancy between them is observed. Grave-goods in symbolic horse burials indicate lower status. Imitative burial of horse was performed by those having no resources for disposing the animal itself as a grave-good. Social implications of horse burial or symbolic burial gained substantiality along with growing military activity and social stratification. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20737
Updated:
2018-12-17 12:26:48
Metrics:
Views: 34    Downloads: 13
Export: