Правящий род и знать: к вопросу о предпосылках формирования Литовского государства

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Правящий род и знать: к вопросу о предпосылках формирования Литовского государства
Alternative Title:
Ruling dynasty and the nobility: on the bases for the formation of the Lithuanian State
In the Journal:
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012, 1 (11), p. 95-116. [Петербургские славянские и балканские исследования]
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Bajorija; Galia; Gediminaičiai; Kunigaikščiai; Lietuviai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mindaugas; Valdanti dinastija; Valdančioji dinastija; Valstybė; Dukes; Gediminids; Lithuania; Lithuanians; Mindaugas, Gediminids; Nobility; Nobles; Power; Ruling dinasty; Ruling dynasty; State.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Galia; Gediminaičiai; Lietuviai / Lithuanians; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mindaugas, ? -1263; Valdančioji dinastija; Valdanti dinastija; Valstybė / State.
EN
Dukes; Gediminids; Lithuanians; Power; Ruling dinasty; Ruling dynasty.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami du svarbūs valstybės formavosi aspektai: valdančiosios dinastijos iškilimas ir kilmingos bajorijos formavimasis. Viena iš svarbiausių ankstyvųjų monarchijų funkcionavimo sąlygų buvo valdančiosios dinastijos (stirps regia) sampratos sukūrimas, t. y. aiškiai apibrėžtas ratas žmonių, turinčių teisę į aukščiausią valdžią ar jos dalį. Valdančiosios dinastijos atsiradimas nebuvo vienintelė valstybės klestėjimo sąlyga. Didikai, pripažinę monarcho aukščiausiąją valdžią, išsaugojo savo įtaką ir toliau ją plėtė jau valdovo aplinkoje. Vietinės reikšmės bajorijos virsmas į valdovo aplinkos žmones keitė ir jų šeimų vidinę struktūrą. Valdančiosios dinastijos iškilimas ir kilmingos bajorijos susiformavimas skatino lietuvių politinės tautos formavimąsi bei sąlygojo integruotos Lietuvos valstybės vystymąsi XIII-XIV amžiuje. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis article examines two important aspects of state formation, viz. the rise of a ruling dynasty and the formation of a hereditary nobility. One of the most important conditions for the functioning of early monarchies was the existence of the concept of a ruling dynasty (stirps regia) which clearly defined the circle of people enjoying the right to supreme power or a share in such power. As the great state formed dynastic rule was not the only thing to prosper. Noblemen who acknowledged the monarch’s supreme authority were able to preserve their influence and develop it further within the ruler’s environment. The nobility developed from being a local elite to become the ruler’s lords as at the same time the internal structure of such families changed. The rise of the ruling dynasty and the formation of noble power enabled Lithuanian ethno-genesis (the formation of a political nation) and determined the development of an integrated Lithuanian state in the 13th and 14th centuries. [From the publication]

ISSN:
1995-848X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41995
Updated:
2022-04-21 15:25:11
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: